VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB brengt dagvaarding uit wegens misleiding Fortis

De VEB heeft Fortis vandaag gedagvaard vanwege misleiding van beleggers. De misleidingprocedure spitst zich toe op twee onderwerpen: het emissieprospectus en de onjuiste berichtgeving vanaf 21 september 2007 tot 3 oktober 2008.

Naast Ageas (de nieuwe naam van Fortis) en (voormalige) bestuurders worden ook banken gedagvaard die de emissie van 24 september 2007 hebben begeleid. De belangrijkste banken die de emissie hebben begeleid zijn Merrill Lynch International, Fortis Bank sa/nv (tegenwoordig BNP Paribas Fortis), ING Bank, Rabobank en Fox-Pitt Kelton.

De bestuurders die zich bij de rechter moeten verantwoorden voor misleidende of tekortschietende communicatie met beleggers zijn Maurice Lippens, Jean Paul Votron, Herman Verwilst, Filip Dierckx, Gilbert Mittler, Jozef De Mey, Karel De Boeck en Lex Kloosterman.

Deze bestuurders hebben ten tijde van de uitgifte van het prospectus en de andere tekortkomingen in de communicatie cruciale functies bekleed binnen het Fortis-concern. Zij hebben zelf de hand gehad in de misleidende communicatie of hadden die kunnen voorkomen of corrigeren en hebben dat niet gedaan. Daarom zijn zij persoonlijk aansprakelijk.

Misleidend prospectus
Het prospectus dat Fortis en de begeleidende banken op 24 september 2007 hebben uitgegeven voor de emissie van EUR 13,4 miljard bevatte materiële onjuiste en misleidende informatie. In het prospectus  zijn de impact en risico’s van de subprime crisis op de financiële situatie van Fortis onjuist weergeven.

De blootstelling van Fortis aan de subprime crisis was vele malen groter dan Fortis en de begeleidende banken in het prospectus hebben doen voorkomen. De omvang en impact van de subprime crisis bleken de belangrijkste redenen voor de problemen waarmee Fortis in 2008 werd geconfronteerd. Beleggers die afgingen op de informatie in het prospectus zijn daardoor misleid.

Misleidende communicatie
Fortis heeft vanaf 21 september 2007 tot 3 oktober 2008 stelselmatig de groeiende problemen, waarmee zij als gevolg van de subprime crisis geconfronteerd werd, verzwegen of daaromtrent zelfs gelogen. In het onderzoeksrapport dat in opdracht van de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam is opgesteld, is vastgesteld dat Fortis bij zeven verschillende gelegenheden ernstig tekortgeschoten is in de naleving van haar communicatieverplichtingen op basis van de Wet op het financieel toezicht. Daarbij hebben Fortis en haar bestuurders koersgevoelige informatie niet of te laat openbaar gemaakt of hebben zij onware informatie verspreid.

Vervolg bij de rechtbank Amsterdam
De misleidingzaak dient bij de rechtbank Amsterdam en zal op 23 februari 2011 worden aangebracht. Aan de rechtbank wordt gevraagd uit te spreken dat gedaagden aansprakelijk zijn jegens alle beleggers in Fortis in de periode van 21 september 2007 tot 3 oktober 2008. De schade die deze beleggers hebben geleden wordt voorshands op basis van een benchmark methode geschat op circa EUR 18 miljard.  

Vereniging van Effectenbezitters