VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Orderboek HITT zit stevig in de lift

Met een goed gevuld orderboek durft HITT, fabrikant van verkeersbegeleiding- en navigatiestystemen, met optimisme naar 2011 te kijken. Het mooie dividend spreekt boekdelen.

Werk aan de winkel voor HITT. Het bedrijf ontving het afgelopen jaar voor 54 miljoen euro aan nieuwe orders, een verdubbeling ten opzichte van 2009.

Het werk in de pijplijn bij HITT is precies anderhalf keer de omzet die over 2010 werd geboekt, zo blijkt uit de jaarcijfers van het bedrijf uit Apeldoorn.

Het orderboek bevat een behoorlijk aantal opdrachten met een langetermijn karakter, zoals vervanging en vernieuwing. En dat is precies wat HITT graag wil. Grootste order was voor een scheepvaart begeleidingssysteem voor het Noordzeekanaal, die begin vorig jaar door Rijkswaterstaat werd toegekend.

Actiever in Azië

Interessant is dat HITT steeds meer voet aan de grond krijgt in Azië. Liefst 34 procent van het aantal nieuwe opdrachten komt uit deze regio. Dat is bijna evenveel als het aantal opdrachten uit Nederland (37 procent).

Zo wist HITT een aantal navigatieopdrachten bij grote Chinese luchthavens in de wacht te slepen. Juist in de
 Prestaties HITT in 2010
De jaarwinst van HITT is met 2,2 miljoen euro, beduidend beter dan de schamele 3 ton in 2009.
Per aandeel is het resultaat 0,52 euro.

HITT stelt voor de helft van de winst uit te keren.

De sterke financiële positie (solvabiliteit 55 procent), de hoge vrije kasstroom van 6,4 miljoen euro en de gunstige vooruitzichten maken deze ruime uitkering mogelijk.

De solvabiliteit was een jaar geleden met 62 procent nog sterker, maar HITT heeft vorig jaar 200.000 eigen aandelen ingekocht tegen een prijs van 4,85 euro.

Het gaat hier om een kleine 5 procent van het aantal uitstaande aandelen. Met deze inkoop wilde het bedrijf laten zien vertrouwen in de eigen business te hebben.

luchtvaartmarkt is de concurrentie vaak groot is en de marges dun. Gunstig dat HITT er in slaagt veel opdrachten op dit terrein in groeiregio Azië binnen te slepen.

Meer in het vat
De omzet van HITT over het afgelopen jaar is met ‘maar' 12 procent toegenomen. De groei in het orderboek belooft meer goeds voor dit jaar.

Van het orderboek van 45 miljoen euro per ultimo 2010 heeft 27 miljoen euro betrekking op 2011 en 18 miljoen euro op 2012 en verder.

Conjunctuurgevoelig
HITT heeft het juiste pad dat was ingeslagen voor de crisis weer hervat. De nettowinstmarge van 5 procent op de voortgezette activiteiten is de afgelopen vijf jaar zelfs niet zo hoog geweest.

Wel is de business sterk conjunctuurgevoelig gebleken en dan met name de luchtvaartsystemen. Daarbij is de concurrentie groot waardoor de marges vaak dun zijn, zeker in mindere tijden.

Topman Sjoerd Jansen heeft laten weten naar overnames te kijken ter verdere versterking van de marktpositie van het relatief kleine HITT. De financiële ruimte is daarvoor aanwezig.

Nadeel van het fonds is de uiterst beperkte liquiditeit. HITT is een veilingfonds waarbij slechts tweemaal per dag geprobeerd wordt een prijs tot stand te brengen. Dat brengt grote koersuitslagen met zich mee.
Gerelateerde artikelen