VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zeven waarschuwingssignalen voor beleggers

Goede winstcijfers en mooie vooruitzichten zeggen lang niet alles. Voor beleggers kunnen details veelzeggend zijn. Een naamswijziging, een nieuw hoofdkantoor of een stroom aan persberichten: allemaal red flags die vragen om aandacht.

Cijfers, grafieken, lijnen trekken of dartpijltjes gooien. Beleggers zetten zo ongeveer alle hulpmiddelen in om rendement te maken. En dan is er nog een onmisbare: het boerenverstand.

Kleine gebeurtenissen zonder directe betekenis kunnen het voorportaal zijn voor omwentelingen of tumult. Red flags heten derglijke signalen. Het hoeft niet per se slecht nieuws te betekenen, maar maakt verder onderzoek de moeite waard. 

Hierbij zeven vlagsignalen uitgelicht.

Flag 1: Stuwen met kasgeld
Het lijkt mooi als een bedrijf over veel overtollig kasgeld beschikt en besluit dat aan de aandeelhouder uit te keren in de vorm van een stevig dividend of te gebruiken voor aandeleninkoop.

Toch is het lang niet altijd een goed teken. Wessanen stutte meerder jaren de koers via een mooi dividend en een aandeleninkoopprogramma. Later bleek dit door de slechte resultaten onhoudbaar. 

Flag 2: Kastelen bouwen voor alpha-mannen
Macht licht nooit te zwaar op de maag. Dat is een van de redenen waarom veel topmannen de neiging hebben op overnamepad te gaan. Dat geeft een gevoel van macht en vaak is hier ook de beloning aan gekoppeld.

Maar grote overnames verdienen aandacht van beleggers. Er wordt vaak teveel betaald en/of de nieuwe aanwinst met te veel vreemd vermogen gefinancierd.

Zo vertilde Reed Elsevier zich behoorlijk aan de overname van dataleverancier Choicepoint. Het beste voorbeeld is natuurlijk de overname van ABN Amro door Fortis.

Ook een serie kleine overnames kan een teken aan de wand zijn. Kan het management al deze bedrijven wel goed integreren? Hoe wordt omgegaan met cultuurverschillen? Transparantie is hier zeer belangrijk. Menig bedrijf kan op dat gebied nog veel leren. 

Imposante hoofdkantoren en de bekende gouden kranen en deurknoppen vallen tevens onder de red flag van empire building. Leuk voor het management, maar vaak een teken dat zij het minder goed voor hebben met creatie van aandeelhouderswaarde voor de lange termijn.

Flag 3: Persberichten lawine
Ontransparante bedrijven dienen met argusogen te worden bekeken. Dat geldt ook voor bedrijven die om de haverklap met een persbericht naar buiten komen. Bedrijven kunnen beleggers daarmee in slaap sukkelen, waardoor negatieve zaken al snel onopgemerkt blijven.

Uiteraard hoeft daar geen sprake van te zijn, maar alertheid is geboden. Bedrijven die beleggers doodgooien met persberichten zijn bijvoorbeeld Galapagos, Imtech en Pharming.

Flag 4: Nieuwe kleren, zelfde keizer
En ineens verandert een beursfonds van naam. Het bedrijf in kwestie heeft altijd wel een mooi verhaal klaar waarom de oude naam niet meer voldeed. De werklijkheid is dat naamsveranderingen veel geld kosten en dus niet voor niets worden doorgevoerd.

Voor beleggers zou het een negatief signaal kunnen zijn. Via een naamswijziging proberen bedrijven soms een slechte reputatie in de markt achter zich te laten. Wat te denken van Fortis (nu Ageas), Nyloplast (nu Hydratec), (nu NedSense Enterprice).

Flag 5: Duiventil
Het plotselinge vertrek van een manager kan slecht nieuws voorspellen. Regelmatig ligt hier onenigheid aan ten grondslag over de te volgen koers. Ruzie in de top is nooit gunstig voor de bedrijfsprestaties.

Flag 6: De Superman-cape
Aan het formuleren van bepaalde (financiële) doelstellingen is niets mis. Maar deze moeten wel geloofwaardig overkomen. Bestaan hierover twijfels dan is dat vaak een veeg teken. Alleen intern al kunnen te hoge doelstellingen demotiverend werken. Het is zaak goed op het track record van de betreffende onderneming te letten.

Flag 7 Splitsingen
Alleen het woord al moet beleggers de oren doen spitsen. Door een aandelensplitsing lijkt het aandeel optisch goedkoop zonder dat er iets gewijzigd is. Een aandelensplitsing zorgt er ook voor dat de (koers)historie van het bedrijf moeilijker traceerbaar is.

Het afsplitsen van bedrijfsonderdelen, bijvoorbeeld omdat de som der delen meer waard zou zijn als het geheel, verdient ook extra aandacht.

Waarom bleef de waardering achter? Achter de gecombineerde bedrijfsonderdelen gaat toch een strategie schuil, zou je denken. Aan de andere kant kan een conglomeraat ook het zicht op slechte bedrijfsonderdelen vertroebelen.