VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Unilever moet scheve verhoudingen tussen beleggers wegnemen

De houders van preferente aandelen Unilever zijn bereid hun voorkeurspositie op te geven. Maar dan moet Unilever wel bereid zijn een goede prijs te betalen voor deze effecten. Tijd voor nieuwe onderhandelingen.

Het gaat goed met Unilever. De winstgevendheid en het dividend van het concern zijn de laatste jaren gestaag gestegen.

En dat biedt de gelegenheid bij uitstek om een einde te maken aan de scheve zeggenschap tussen groepen aandeelhouders van de onderneming. De meeste beleggers in Unilever bezitten geen aandelen, maar certificaten. 

Hierdoor wordt het Administratiekantoor, dat kan stemmen op alle certificaten waarvoor beleggers niet zelf hebben aangegeven te zullen stemmen, in staat gesteld de stemuitslag in de aandeelhoudersvergadering te bepalen. Certificaathouders wordt hierdoor de mogelijkheid ontnomen om effectieve invloed uit te oefenen in belangrijke kwesties.

Deze zogenoemde certificering van aandelen zorgt voor onnodige kosten en wordt door vooral buitenlandse beleggers niet begrepen. Het gebrek aan zeggenschap van de werkelijke kapitaalverschaffers zorgt voor een blijvend drukkend effect op de koers.

Misstand
Deze misstand kan worden weggenomen door het terugkopen, tegen een redelijke prijs, van de nog uitstaande cumulatief preferente aandelen. Deze ‘prefs’ hebben namelijk een stemrecht dat een veelvoud is van dat van gewone aandelen en juist dat is voor Unilever de reden de certificering in stand te houden.

Vorig jaar heeft Unilever aangegeven een einde te willen maken aan de scheve stemverhoudingen door de preferente aandelen terug te kopen. Tot nu bleken de overgebleven drie bezitters van de omstreden preferente aandelen, verzekeraars ING, Aegon en ASR, niet bereid de stukken te koop aan te bieden.

Toch laten de drie verzekeraars weten bereid te zijn tot verkoop. Uit correspondentie in het bezit van de VEB blijkt dat zowel ING, Aegon als ASR bereid zijn met Unilever te praten over de verkoop van hun preferente aandelen. Het lijkt erop dat de prijs het enige struikelblok vormt.

Herstructurering van het aandelenkapitaal zal de kapitaalkosten verlagen bij een van Nederlands meest succesvolle ondernemingen en dat heeft voor alle partijen voordelen.

Vereniging van Effectenbezitters