VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

"Verdachte" transacties door voormalig management Innoconcepts

InnoConcepts heeft beleggers jarenlang benadeeld en misleidende informatie verstrekt. Er zijn sterke aanwijzingen dat 'de Trojka' van voormalige directeuren en grootaandeelhouder voor miljoenen heeft gefraudeerd.

Dat blijkt uit het eerste verslag dat curator Louis Deterink vandaag heeft gepubliceerd.

InnoConcepts, dat zich in haar laatste jaar alleen nog richtte op een zelfontwikkelde spuitgiettechnologie, bezweek eind 2010 aan een schuldenlast van ongeveer 60 miljoen euro.

Trojka
Het curatorenverslag biedt een inkijkje in hoe het luchtkasteel InnoConcepts was opgezet. Een drietal personen, die zichzelf ‘de Trojka' noemden, lijkt voor miljoenen euro's te hebben doorgesluisd naar andere bedrijven die zaken deden met InnoConcepts.

Alle drie personen waren op dat moment hetzij bestuurder en/of aandeelhouder bij InnoConcepts, hetzij betrokken bij grootaandeelhouder Novem van InnoConcepts-oprichter Fred Langerak, hetzij aandeelhouder van vennootschappen buiten het InnoConcepts-concern die bij de ‘verdachte' transacties betrokken waren.

De curator noemt de namen van deze personen niet. Bij volgers van het bedrijf afgelopen jaren klinken al snel de namen van voormalig bestuursvoorzitter en oprichter Fred Langerak en zijn rechterhand Peter Teerlink.

Curator Deterink laat verder weinig onduidelijkheid bestaan over zijn bevindingen tot nu toe. Een citaat: "Bij de curator is het vermoeden gerezen dat een aantal ex-bestuurders zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen c.q. belangenverstrengeling met als doel het onttrekken van geld aan het InnoConcepts-concern ten voordele van vennootschappen buiten InnoConcepts waar zij persoonlijk direct of indirect mee verbonden waren.'

De Trojka-leden hebben hierdoor vermoedelijk gezamenlijk een financieel voordeel genoten van ongeveer 20 miljoen euro.

‘Verdachte' transacties
De curator heeft in ieder geval twee ‘verdachte' transacties op de korrel. Het gaat hier onder andere om een ‘sale en lease back' transactie van matrijzen waardoor InnoConcepts 7,9 miljoen euro inkomsten misliep.

Via een andere constructie kocht InnoConcepts-dochter I-Pac een hoeveelheid machines en matrijzen voor 8,2 miljoen euro, maar kreeg zij slechts één machine geleverd.

De verkopende vennootschap, Apollo Productie, was nauw verbonden met de drie leden van de Trojka.

Naar nu blijkt, verkocht dit bedrijf een van machines aan I-Pac voor 1,3 miljoen euro, terwijl deze eerder in China via een vennootschap van een van de leden van de Trojka voor 120 duizend euro was aangeschaft.

Valse en geantedateerde facturen
De curator heeft verder aanwijzingen dat ‘vele miljoenen euro's van InnoConcepts en I-Pac naar de vennootschappen van de Trojka zijn gesluisd met als enig doel het oplossen van acute liquiditeitsproblemen van de vennootschappen van de leden van de Trojka, waaronder met name Novem, TEE, TES, Twin en Apollo Productie'.

De laatste vier bedrijven zijn niettemin alsnog failliet gegaan.

‘De geldstroom van deze overboekingen verliep in de regel van InnoConcepts en I-Pac naar Novem en de vennootschappen van de Trojka-leden', aldus de curator.

De boekingen zijn verborgen gehouden voor aandeelhouders en mogelijk voor de concernleiding van InnoConcepts en I-Pac. Om de onverschuldigde betalingen niet op te laten vallen, stuitte de curator onder andere op valse en geantedateerde facturen. 

INTERNE E-MAIL ONTHULT MISLEIDING BELEGGERS
De werkwijze van de leden van Trojka wordt treffend verwoord door een van hen in een e-mail van 26 augustus 2007 aan de beide handlangers. Het lijkt alsof een van hen gewetensnood krijgt en de alarmbel luidt:

"Onomkeerbaar feit is dat we in 8 jaar inmiddels meer dan (ik ben gestopt met tellen) 100 miljoen euro hebben verbrand zonder enig noemenswaardig resultaat en zonder enige structurele inkomsten."

"Onze hele business, managementstijl en focus is naar haar aard ongeschikt voor een stabiele onderneming en dus zeker ongeschikt voor een beursfonds."

"Als ik stop met het te woord staan van onze beleggers, banken en accountants raken ze acuut in paniek en stort alles in. Als ik ze echter maar een glimp van de waardheid vertel, gebeurt hetzelfde. Het enige wat dus kan, is ze te woord staan met leugens en onzin."

"Ik geloof eenvoudigweg de verhalen niet meer over de grote succesmogelijkheden van de technologie, China en (licentie)deals.

Sterker nog, ik irriteer me eraan omdat de realiteit is dat ik elke dag geconfronteerd word met het feit dat we in ruim 8 jaar tijd nooit een stuiver cashflow hebben verdiend en overal altijd alleen maar geld te kort is.

Het funding monster Inno (400 miljoen aandelen plus schulden) dat we ondertussen noodzakelijkerwijs moesten creëren, is zo groot dat een paar succesjes in China of Europa, hoe relevant ook, alleen nog maar een "druppel op een gloeiende plaat"kunnen zijn".

"Wat ik ook niet meer kan is dag in dag uit onzekerheid accepteren omdat alles op elk moment kan instorten."Gerelateerde artikelen