VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Laat uw stem gelden!

Minimaal een keer per jaar kijken beleggers en bestuurders van beursfondsen elkaar recht in de ogen: tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Dat is de gelegenheid en het moment bij uitstek waarop bedrijven verantwoording afleggen aan hun eigenaren, beleggers. De VEB laat uw stem graag horen bij die bijeenkomsten.

De VEB bezoekt vrijwel alle aandeelhoudersvergaderingen in Nederland. De belangenbehartiging vindt in belangrijke mate plaats tijdens deze aandeelhoudersvergaderingen. 

De aandeelhoudersvergaderingen vormen het forum waar de VEB namens haar leden op constructieve wijze kritisch met de ondernemingsleiding communiceert en de aandeelhoudersbelangen voor het voetlicht brengt.

Stemrecht
De activiteiten van de VEB tonen keer op keer aan dat het gebruik van het stemrechtverbonden aan aandelen van groot belang is. Doordat de VEB volmachten krijgt van beleggers kan de VEB namens het gevormde collectief effectiever invloed uitoefenen op het beleid van een onderneming. De VEB streeft er dan ook naar zo veel mogelijk aandeelhouders te kunnen vertegenwoordigen

De VEB kan namens u stemmen, zodat u voortaan op alle belangrijke aandeelhoudersvergaderingen, van bedrijven waarvan u aandelen in uw beleggingsportefeuille heeft, vertegenwoordigd bent. Als aandeelhouder heeft u stemrecht en zo maakt u er optimaal gebruik van.

Download het formulier ‘Algemene machtiging' hieronder en vul deze volledig in.

Stuur het formulier kosteloos op naar:
VEB Proxy
Antwoordnummer 2143
2509 VB Den Haag