VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Grontmij kocht met Ginger groei in 2010

De vlucht naar voren die Grontmij met de overname van Ginger vorig jaar nam lijkt goed te werken. Over 2010 steeg de omzet met 15 procent naar 922 miljoen euro en het EBITA werd met 7,5 procent verhoogd naar 60,2 miljoen euro.

Maar onder aan de streep resteert er voor aandeelhouders minder winst. Namelijk 17, 3 miljoen euro in plaats van 20,4 miljoen euro over het vorige jaar.

Zonder Ginger geen groei
Zonder de overname van Ginger die 24 procent omzetgroei toevoegde zou er sprake geweest zijn van een autonome omzetdaling met 8 procent. dat geeft duidelijk aan dat 2010 een zeer lastig jaar voor Grontmij was en dat met de Franse overname groei is gekocht.

"De groepsprestaties werden in 2010 gekenmerkt door moeizame marktomstandigheden, in het bijzonder in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden.

In het eerste halfjaar bleef de vraag ver achter bij onze verwachtingen omdat er in deze landen voortvarend in de overheidsbestedingen werd gesnoeid. Het effect daarvan is dan ook zichtbaar in onze winstcijfers over 2010, aldus berstuursvoorzitter Sylvo Thijsen."

Hard geraakt door bezuinigende overheden
Vooral de divisie Planning en Design (sinds vorig jaar is Grontmij ingedeeld naar Business Lines in plaats van naar geografie) had het zwaar. Met de name daar waar (landelijke en lokale) overheden vroegtijdig en voortvarend een rem op de investeringen zette, zoals in Scandinavië en Verenigd Koninkrijk.

De Water & Energy activiteiten zagen de omzet wellicht minder hard dalen, maar de EBITA des te harder. Deze halveerde, ook hier met name door de zwakke markt in het Verenigd Koninkrijk. De overige twee divisie (Transport & Mobility en Monitor & Testing) wisten hun resultaten aanzienlijk beter op peil te houden.

Winst per aandeel daalt extra hard
De nettowinst daalde, maar de winst per aandeel daalde nog sterker door het toegenomen aantal aandelen, die werden uitgegeven om de aankoop van Ginger te financieren. De winst per aandeel kwam uit op 0,87 euro in vergelijking met 1,14 euro over 2009.

Als gevolg daarvan komt ook het voorgestelde dividend van 50 eurocent lager uit. Over 2009 werd nog het dubbele bedrag uitgekeerd. Desondanks is er nog sprake van een uitkeringspercentage van 61 procent.

Overname drukt winst
De verklaring voor de winstdaling moet niet alleen gezocht worden in het lastige jaar dat 2010 voor Grontmij was. Ook de overname van Ginger speelde een rol. Het Franse ingenieursbureau voegde weliswaar flink wat aan het bedrijfsresultaat toe, maar zorgde ook voor hogere rentelasten.

Een flink deel van de overnamesom werd voldaan door geld te lenen. Hierdoor liepen de rentekosten met 1,9 miljoen op naar 7,2 miljoen euro.

Voor volgend jaar mag een verdere toename van deze post worden verwacht, omdat in het afgelopen jaar de overname niet de volle twaalf maanden gefinancierd hoefde te worden. Daarnaast bedroeg de post acquisitie- en herfinancieringskosten 2,6 miljoen euro negatief. Deze kosten hangen samen met de overname en was in 2009 nog nihil.

Desinvesteringen en voorzichtig herstel belangrijk in 2011
Grontmij ziet in het begin van 2011 het orderboek licht herstelen. En is daarmee voorzichtig optimistisch voor dit jaar. De komende maanden zullen worden gebruikt Ginger te integreren. Als dat net zo’n succes wordt als het Deense Carl Bro in 2006, dan zal blijken of deze vlucht naar voren inderdaad een succes wordt.

Ondertussen wordt de portefeuille aan activiteiten onder de loep genomen en niet-kernactiviteiten verkocht, waaronder de van Ginger meegekochte telecomactiviteiten. Dit helpt in ieder geval de schulden- en rentelast te verminderen.
Gerelateerde artikelen