VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voor softwarebedrijf TIE is winst nu noodzakelijker dan ooit

Het Hoofddorpse softwarebedrijf TIE wil groeien, ook via overnames. Maar zolang het bedrijf niet structureel winst weet te maken lijkt dat een ambitie om niet. En er zijn meer dringende redenen om zwarte cijfers te gaan schrijven.

TIE Holding heeft een matig jaar achter de rug. In het gebroken boekjaar 2009-2010 liep de omzet terug terwijl de kosten opliepen. Verlies is het resultaat, na de winst een jaar eerder.

Tot overmaat van ramp werd het bedrijf ook nog eens geplaagd door verloren rechtszaken, waardoor TIE met de pet rond moest om nieuw kapitaal op te halen.

Spannend
Nu gaat het erom spannen. Is het bedrijf in staat structureel winstgevend te worden? Zo niet dan staat zelfs het voortbestaan van de onderneming op het spel.

Accountant Ernst & Young liet zelfs optekenen dat er materiële onzekerheid bestaat over het voortbestaan van TIE. Ongebruikelijk harde woorden voor een boekencontroleur.

Wat doet TIE Holding? 
-TIE is ruwweg actief in drie markten:

   1. business integration (IT-systemen samen smeden).
   2. e-commerce (verkoop van goederen langs elektronische weg) en
   3. content syndication (het verspreiden van informatie over verschillende media c.q. websites).

-Business integration is een redelijk verzadigde markt, e-commerce een groeimarkt.

-Een trend binnen de software-industrie zijn computerprogramma's die via internet worden aangeboden.

-Klanten hoeven in de "Software as a Service"-concept geen software meer aan te schaffen maar kan deze via een abonnement gebruiken.

-TIE ziet het concept als een manier om in de toekomst constanter te presteren.
 
Strategie
Winstgevendheid is basis van de plannen die TIE heeft. Om een rol van betekenis te spelen in de softwaremarkt wil het bedrijf groeien, ook via overnames.

Maar zolang er op de middellange termijn verlies wordt geleden zijn grote overnames niet aan de orde.

De verliezen van TIE zorgen voor nog een acuut gevaar. TIE kon schulden tot nu toe fiscaal vriendelijk in de boeken opnemen.

Om dat te blijven doen is winst nodig. Zo niet, dan beginnen vanaf dit jaar de in het verleden opgebouwde fiscaal compensabele verliezen te verdampen.

Deze verliezen uit het verleden kunnen TIE wel aan een sterkere onderhandelingspositie helpen wanneer het bedrijf zelf overgenomen wordt. TIE zegt niet actief op zoek te zijn naar een overnamepartner.

Financiering
Financiering is tot nog toe de achilleshiel van TIE gebleken. Om tekorten te dekken moet regelmatig aangeklopt worden bij bevriende partijen die nieuw uit te geven aandelen willen kopen.

Tijdens de jaarlijkse vergadering met aandeelhouders wilde TIE toestemming om mogelijk nog meer aandelen uit te geven.

Beleggers bleken niet unaniem in te stemmen met dit plan dat in het meest extreme geval zou zorgen voor een verdubbeling van het aantal aandelen.

Intussen denkt het bedrijf een andere manier te hebben aangeboord om geld binnen te krijgen. TIE is voorzichtig positief over de mogelijkheid om een nieuwe kredietfaciliteit af te sluiten, nadat de vorige door de Rabobank beëindigd was.

ID TIE Holding  
Bestuursvoorzitter: Jan Sundelin
Marktwaarde: 9,86 miljoen Euro (per 30-9-2010)