VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Financiële consument moet zijn toekomst in eigen hand nemen

De gewone Nederlander was de laatste jaren veel te vaak de klos als het om geldzaken ging. De Legio Lease affaire, de bank debacles Icesave en DSB en de woekerpolissen hebben laten zien dat het niet altijd verstandig is de geldzaken over te laten aan zogenaamde experts.

Daarom publiceert de VEB ‘Wat en Hoe met Geld’, een boek van VEB-hoofdeconoom Patrick Beijersbergen. Het is een gids voor de financiële toekomst van iedere Nederlander. Over sparen, hypotheken en pensioen. Over rendement en risico. Over beleggen en de beurs.

Financieel plan

Door zelf enige kennis van zaken op te doen, wordt het mogelijk de valkuilen te vermijden. Meer kennis van financiële producten en de eigen financiële behoeften maken de consument weerbaarder tegen aanbieders van producten die niet in zijn of haar belang zijn en maakt hem in staat zijn financiële lot in eigen hand te nemen.VEB-directeur Jan Maarten Slagter: ‘Met de terugtredende overheid en de problemen bij de pensioenfondsen is het voor iedereen verstandig om een plan te hebben voor zijn financiële toekomst. Dit boek biedt aanknopingspunten voor zo’n plan en waarschuwt voor mogelijke valkuilen.’

Financiële educatie belangrijk
De VEB maakt zich sterk voor meer financiële educatie op basisscholen en middelbare scholen, maar richt ook op de volwasseneneducatie. Dit boek is de opvolger van de Financiële Canon die de VEB vorig jaar presenteerde.
 
Hoofdeconoom Patrick Beijersbergen: ‘Wat en Hoe met Geld’ richt zich op een breed publiek met een zeer leesbare uitleg van allerlei geldzaken. Door de vele sprekende voorbeelden en korte tekstdelen leest het boek makkelijk weg, terwijl toch soms ingewikkelde onderwerpen uit de economie of beurswereld voorbijkomen. Dit maakt dat het boek prima geschikt is voor gebruik op scholen, maar ook mensen die al jaren geen schoolbank meer gezien hebben zullen er zaken uithalen waarmee zij hun voordeel kunnen doen. ‘

Nieuw beleid VEB

Dit boek past binnen het nieuwe beleid van de VEB om op een breder terrein actief te worden. De VEB is vooral bekend als belangenbehartiger van de particuliere belegger die op aandeelhoudersvergaderingen en soms bij de rechtbank haar tanden laat zien. Maar de VEB  wil voor een bredere groep financiële consumenten gaan opkomen. Dat uit zich nu al in meer aandacht voor beleggingsfondsen en andere financiële producten die gebruikt worden bij vermogensopbouw. Maar de VEB wil ook meer actief aan voorlichting gaan doen over beleggen in het algemeen en over zaken die verband houden met sparen en de oudedagsvoorziening. Het vergroten van de financiële kennis van de Nederlander is een nieuw speerpunt in het beleid van de VEB.

Ga naar www.veb.net voor meer informatie . Het boek wordt uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Business Contact www.businesscontact.nl.