VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Momentum bedrijfswinsten mogelijk op keerpunt

De meerderheid van de Europese bedrijven heeft in het vierde kwartaal de verwachtingen van analisten niet kunnen waarmaken. Dat is voor het eerst sinds 2008. Een keerpunt voor de aandelenmarkt?

Bedrijven hebben afgelopen jaar flink geprofiteerd van kostenbesparingen. Gecombineerd met een aantrekkende wereldeconomie heeft dat de winstgevendheid een extra impuls gegeven. Op de aandelenmarkten resulteerde dat in twee achtereenvolgend goede jaren.

Analisten hebben de opwaartse trend in eerste instantie onderschat. Via een inhaalslag zijn ze later hun koersdoelen en taxaties stelselmatig gaan verhogen. Mogelijk dat zij hun winstramingen nu zelfs te hoog hebben gezet.

De bedrijfswinsten nemen nog wel toe, maar deze voldoen steeds vaker niet aan de verwachtingen die het analistenkorps zelf in de markt heeft gezet.

Vooral de alsmaar duurder wordende grondstoffen en negatieve valuta-effecten spelen bedrijven parten. Analisten reageren hierop door hun toekomstige winstramingen neerwaarts bij te stellen.

Winstramingen naar beneden
Volgens Thomson Reuters hebben analisten de afgelopen drie maanden voor bedrijven uit de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) en Europa meer winstramingen neerwaarts bijgesteld dan er opwaartse aanpassingen zijn geweest.

Voor Amerikaanse, Japanse en Duitse bedrijven vinden nog altijd meer opwaartse winsttaxaties plaats, maar deze verliezen terrein ten opzichte van de neerwaartse aanpassingen.

Van de 24 belangrijkste aandelenmarkten die door JP Morgan worden bijgehouden werden er de afgelopen drie maanden 14 geconfronteerd met meer ‘downgrades' dan ‘upgrades'. Een meerderheid dus.

Bedrijven waar analisten minder positief over zijn komen onder meer uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, Italië, Zwitserland, Australië en Spanje. Positieve verrassingen overheersen nog altijd in landen als Zuid-Afrika, Hong Kong, Indonesië, Polen en Zuid-Korea.

Signaal?
Veel beleggers gebruiken het zogeheten winstmomentum als signaal om in dan wel uit aandelen te stappen. Een correctie is daardoor best mogelijk. De praktijk blijkt vaak complexer.

Kritiek op analisten is dat zij vaak ‘achter de markt aanlopen'. Koersdoelen en winstramingen worden vaak aangepast als de markt de nieuwe inzichten over bedrijven en de economische situatie al lang verwerkt hebben.

De vraag is dan ook in hoeverre het winstmomentum een bruikbare indicator is. Een ander punt van kritiek op deze maatstaf is dat het hier gaat om consensusverwachtingen, een gemiddelde onder analisten die zelden precies uitkomt.
In het algemeen kan worden gezegd dat analisten wel invloed hebben op de markt maar dat dit ook weer niet moet worden overdreven.

Reactie beleggers
De reactie van beleggers op het wel dan wel niet halen van analistenramingen verschilt ook per periode. In een negatief gestemde markt kan het missen van een winsttaxatie voor een grote koersval zorgen, terwijl de reactie in een positieve markt veel milder zal zijn.

Een van de grootste uitdaging voor bedrijven is momenteel hoe zij de steeds duurder wordende grondstofprijzen weten door te berekenen. Als analisten sceptisch worden biedt dat juist weer kansen die bedrijven te selecteren die over pricing power beschikken en voor een positieve verrassing kunnen zorgen.