VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Value8 sleutelt aan financiering met preferente aandelen

Value8 zocht meer flexibiliteit in haar financieringsstructuur en vond dat in zogenaamde cumulatief financieringspreferente aandelen. De rente op die effecten kan de investeringsmaatschappij naar eigen zeggen gemakkelijk betalen.

Vooralsnog bestaan de prefjes alleen op papier.

Er zijn "nog geen concrete plannen voor de uitgifte van deze stukken", aldus bestuursvoorzitter Peter Paul de Vries tijdens de bijzondere aandeelhoudersvergadering. 

In ieder geval zal de eventuele opbrengst niet direct in bestaande deelnemingen gestoken worden .

Door het mogelijk te maken om cumulatief preferente aandelen uit te geven, wordt het bedrijf volgens De Vries flexibeler in het aantrekken van financieringen. In totaal kan Value8 nu één miljoen van deze prefs plaatsen bij institutionele beleggers.

Value8 heeft op dit moment belangen in niet-beursgenoteerde ondernemingen als Ceradis ( gewassenbestrijding), SutureAid (pincetten), Gamesfactory Online (computerspelletjesontwikkelaar) en Droam (goedkoper mobiel internet).
Daar kwam begin dit jaar een 49 procent belang in De Centrale Apotheker (DCA) bij, een apotheekformule die zich vooral richt op de afgifte van medicatie via de huisartsenpraktijk en gezondheidscentra. Patiënten kunnen hun medicatie bij de huisarts ophalen of thuisbezorgd krijgen.

Vast dividend
 Preferent en cumulatief-preferent
-Preferente aandelen zijn aandelen met voorkeursrechten.

-De houders van 'prefs' hebben doorgaans een vast percentage van de nominale waarde van de aandelen uitgekeerd als dividend. Bij gewone aandelen is het dividend normaal gesproken een deel van de winst.

-Ook bij een eventueel faillisement hebben preferente aandeelhouders voorrang op 'gewone' aandeelhouders.

-Cumulatief preferente aandelen hebben een extra voordeel. Zij houden het recht op eventueel gemiste dividenden.

Als een bedrijf slecht draait en daarom besluit geen dividend uit te keren, dan houdt de cumprefs-houder het recht op de gemiste dividenden.
-Onder andere Unilever, BAM en Hunter Douglas hebben verhandelbare preferente aandelen uit staan.
Als Value 8 besluit de preferente aandelen uit te gaan geven, moet een vast dividend van zeven procent ophoesten. Een aantal partijen vindt dit soort aandelen, in feite een soort obligaties met een vaststaand rentepercentage, aantrekkelijker dan de gewone, momenteel prijzige, beursgenoteerde aandelen Value8.

De minimale uitgiftekoers moet1,40 euro per aandeel bedragen, gelijk aan de nominale waarde van een pref-aandeel. In Nederland mag een beursgenoteerde onderneming geen aandelen uitgeven onder de nominale waarde.

Particuliere beleggers zullen naar verwachting niet in aanmerking komen om de aandelen op te nemen.

Voorrang
De houders van de cumulatief preferente aandelen gaan wel voor als het om direct rendement gaat. Zij ontvangen in beginsel zeven procent rente per jaar. Als in enig jaar geen rente kan worden betaald, schuift de verplichting door naar het volgende jaar (cumulatief).

Het rentepercentage hoeft overigens alleen te worden overgemaakt indien het eigen vermogen van Value8 groter is dan de som van het gestorte kapitaal en de reserves die Value8 volgens de wet of de statuten verplicht moet aanhouden.

Omdat niet duidelijk is tegen welke koers de prefjes zullen worden geplaatst, is concretere informatie over deze voorwaarde nog niet te geven.

Daar staat tegenover dat de prefhouders niet meedelen in mogelijke waardecreatie door Value8 zoals reguliere aandeelhouders wel doen.

Makkelijk betalen
Volgens medebestuurder Gerben Hettinga kan Value8 een rente van zeven procent makkelijk betalen. Het rendement van Value8 op haar investeringen ligt volgens Hettinga "aanzienlijk hoger".

Op papier wellicht wel, maar Value8 ziet geen kasstromen vanuit haar deelnemingen richting het Bussemse hoofdkantoor stromen. En de te zijner tijd te betalen rente op de prefjes is een directe uitstroom van geld.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net