VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Directie HITT ‘verspreekt' zich over verkoopplannen grootaandeelhouder

Een verzameling oprichters van beursfonds HITT zou volgens de directie bereid zijn het meerderheidsbelang te verkopen. Een onverwachte ontboezeming.

Hans Prinsen, 52 procent aandeelhouderhouder van HITT Holding, toonde zich in een telefonische toelichting erg ongelukkig met de uitspraak van het bestuur tijdens de aandeelhoudersvergadering dat HITT Holding van zijn belang af zou willen.

"Een boude uitspraak, heel slordig, een verspreking", aldus Prinsen, die verder zei dat er altijd wel gesproken wordt, maar dat dergelijke zaken niet spelen.

Frederik Van Beuningen van Todlin (5,2 procent belang) toonde zich evenmin gelukkig met de gang van zaken. "Ik heb geen zin straks naast een Chinees te zitten die besluit geen dividend meer uit te betalen. De huidige mensen kennen we." De Teslin fondsbeheerder vindt dat HITT een persbericht moet uitgeven omdat het hier gaat om koersgevoelige informatie.

Tegenstem
Alle agendapunten werden aangenomen, maar HITT Holding ontnam de directie de macht maximaal 10 procent nieuwe aandelen uit te geven. Een opvallende zet, vooral in het licht van de vermeende verkoopplannen.

Hans Prinsen benadrukte dat HITT Holding geen mensen meer in de raad van commissarissen heeft van HITT, uitgezonderd zijn zoon Mark. Daarom is de invloed van HITT Holding flink afgenomen en wil het niet verrast worden door een emissie.

De belangrijkste reden tegen te stemmen lijkt echter dat HITT Holding graag de meerderheid behoudt. En dat is zeker handig als je van je stukken af wil.

In 2003 wilde HITT Holding samen met het Todlin, een beleggingsvehikel Frederik van Beuningen, HITT nog van de beurs halen omdat de notering te weinig toegevoegde waarde zou hebben. De verhandelbaarheid zou te gering zijn.

Groot verschil met toen is dat HITT Holding geen mensen meer in de directie en raad van commissarissen van het bedrijf uit Apeldoorn heeft, uitgezonderd dan Prinsen jr.

Gesteggel over kasgeld
Afgezien van bovenstaande opvallende ontwikkeling werd er tijdens de vergadering nogal wat gesproken over de ruime kaspositie van 11 miljoen euro, gelijk aan 2,26 euro per aandeel en 35 procent van het balanstotaal. Daarnaast heeft HITT vorig jaar 200.000 eigen aandelen ingekocht die nog op de plank liggen en als betalingsmiddel dienst kunnen doen.

HITT heeft deze stukken gekocht omdat een broker ze aanbood. De exacte reden waarom HITT ze gekocht heeft blijft wat onduidelijk.

Volgens CEO Sjoerd Jansen moet HITT geld achter de hand houden om het vertrouwen van de klant in de lange termijn continuïteit van de onderneming te waarborgen. HITT gaat namelijk steeds vaker langetermijnrelaties aan met klanten, zoals Haven Rotterdam.

Verder loopt HITT het risico dat er tijdens projecten betalingsachterstanden ontstaan en moet het in sommige gevallen projecten voorfinancieren.

In India zitten nog de nodige miljoenen vast. In deze projecten is gelukkig weer schot gekomen, wat de kans op terugbetaling vergroot. "Tijd in India is een rekbaar begrip" aldus Jansen, die het afgelopen jaar overigens heeft afgezien van zijn langetermijnbonus van 121.000 euro.

Jansen was van mening is dat de resultaten van de afgelopen drie jaar, waarop de bonus gebaseerd is, gecorrigeerd moeten worden voor de verkoopopbrengst van het belang in IAS Live in 2008. Jansen spekt daarmee eigenhandig de kas van HITT.

Orderboek gunstig
HITT sloot het jaar af met een goed gevuld orderboek van 45 miljoen euro, waaronder de 17 miljoen euro order van Rijkswaterstaat. Het orderboek heeft voor 40 procent betrekking op 2012 en verder. Van uitstel van bestellingen door klanten zou geen sprake meer zijn.

Jansen legt de focus op het feit dat van de tenders van negen Chinese vliegvelden die de afgelopen twee jaar op de markt zijn gekomen HITT er vijf heeft binnengehaald.

De directie geeft toe dat bij ‘Aviation' een verbreding van de portfolio gewenst is om de margedruk te pareren. De overige activiteiten op het gebied van scheepsvaart en hydrografie lopen in China goed door. HITT werkt aan de verdere ontwikkeling van de vestiging in Hong Kong, maar dat kost tijd.