VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Discussie over vermogens-rendementsheffing laait weer op

Wie meer spaargeld heeft dan 20.661 euro komt de fiscus tegen. Nu de inflatie oploopt en de spaarrentes achterblijven, begint het rechtvaardigheidsgevoel weer op te spelen.

De vermogensrendementsheffing is in het verleden al veelvuldig bekritiseerd en nu de belastingsformulieren weer de deur uit gaan voelen veel mensen zich weer bekocht door de Nederlandse overheid.

Belangrijkste kritiekpunt is altijd geweest dat er betaald moet worden ongeacht het rendement wat is gemaakt. Van heffing naar draagkracht, boven de vrijstelling, is geen sprake.

Rendement hoog
De fiscus rekent met een forfaitair rendement op het vermogen van 4 procent. Over dat rendement moet 30 procent belasting worden betaald. De belastingheffing komt dan neer op 1,2 procent over het gemiddelde vermogen in het afgelopen jaar.

Het percentage van 4 procent zou gebaseerd zijn op een historisch gemiddelde ontwikkeling van de rente, maar al lange tijd is het voor spaarders en beleggers lastig om dit rendement te maken zonder al te veel risico te lopen.

De Nederlandse fiscus stimuleert daarmee dat mensen risicovollere alternatieven gaan zoeken met alle mogelijk negatieve gevolgen van dien.

Aanpassing gewenst
Dat roept om aanpassing van het veronderstelde rendement van 4 procent. Zelfs grondlegger van het fiscale boxenstelsel Willem Vermeend vindt een verlaging opportuun. "Als we een periode tegemoet gaan met zeer lage rente, dan zou het percentage verlaagd moeten worden."

Probleem is dat niemand weet hoe de rentemarkt zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Momenteel liggen de rentes op spaarrekeningen in de buurt van 2 tot 2,5 procent.

Moet over dat rendement ook nog eens 1,2 procent belasting over worden betaald, dan blijft er ongeveer een procent netto rente over, bij lange na niet voldoende om de Nederlandse inflatie van 2 procent te compenseren.

En dan hebben we het nog niet eens over de andere componenten die de rente op spaargeld zou moeten vergoeden, zoals de uitstel van koopkracht en het debiteurenrisico (lees de kracht van de bank).

Goede kans dat de inflatie onder invloed van stijgende energie- en grondstofprijzen verder zal oplopen. De toch al teruglopende koopkracht wordt daarmee verder uitgehold.

Marktrente
Wellicht een idee het vermogen gewoon conform de gemiddelde marktrente over het afgelopen jaar te belasten. Er worden wel vaker tarieven aangepast zoals het huurwaardeforfait. Pensioenfondsen zijn dat sinds enkele jaren ook verplicht.

Het is vooral de lage marktrente die ervoor zorgt dat pensioenfondsen lage dekkingsgraden hebben en daarom pensioenen niet meer indexeren met de inflatie. De overheid zou dat stukje koopkracht verlies (deels) kunnen compenseren door de vaste rendementsheffing naar beneden bij te stellen.