VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB in gesprek met banken om indienen claims makkelijk te maken

Terwijl de VEB de schikking World Online verder uitwerkt, wordt er al druk gewerkt aan een soepel mogelijk traject van cliams indienen.

De VEB is in gesprek met de banken over de mogelijkheden om transactieoverzichten te verzenden aan de bij de VEB aangesloten beleggers. Dit moet het indienen van claims vergemakkelijken.

De geprekken met alle banken lopen simultaan met verdere uitwerking van de eerder getroffen schikking op hoofdlijnen.

Schikking
De VEB en de bij de beursgang van World Online (WOL) betrokken banken bereikten op 24 november 2010 een schikking op hoofdlijnen. De ongeveer 12.000 bij de VEB aangesloten WOL-beleggers zullen een bedrag van maximaal euro 110 mln kunnen verdelen.

Vragen?Dat bedrag dient ter compensatie van de schade die is geleden tijdens en na de beursgang van het internetbedrijf.

Iedere bij de VEB aangesloten belegger die voldoet aan de schikkingsvoorwaarden, zal naar verwachting een bedrag tegemoet kunnen zien dat, inclusief een rentecomponent, uitkomt boven het bedrag van het indertijd door hem over de periode tot enn met 3 april 2000 geleden netto koersverlies, dus koersverlies zonder rente.


De onderhandelingen tussen de VEB, Royal Bank of Scotland (de rechtsopvolger in dit dossier van ABN Amro) en Goldman Sachs over de definitieve overeenkomst zullen naar verwachting nog een paar maanden in beslag kunnen nemen.

Aangesloten beleggers worden automatsich op de hoogte gehouden.