VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandeelhouders willen meer uitleg over dividendbeleid

Het al dan niet uitkeren van dividend en de hoogte ervan is bij bedrijven vaak een ingeslepen gewoonte. Aandeelhouders zouden graag zien dat er in de bestuurskamer meer over wordt nagedacht.

Flinke discussies over dividend. stevent Teslin, het fonds dat vooral belegt in kleinere ondernemingen, op af in de komende serie jaarvergaderingen in beursgenoteerd Nederland.

Volgens Teslin hebben bedrijven een natuurlijke drang om winsten niet uit te keren en dus binnen de onderneming te houden.

Dat is op zich prima zolang het bestuur daar maar een duidelijke en rendabele bestemming voor heeft en dat goed kan uitleggen.

De controleur bekeken
De VEB besteedt dit vergaderseizoen extra aandacht aan de controle van de accountant

Zomaar geld op de bank zetten wordt vaak niet zo gewaardeerd door aandeelhouders. Bij deze rentestand levert dat ten eerste weinig op en ten tweede kunnen aandeelhouders dat zelf ook.

In economisch minder goede tijden zullen aandeelhouders met winstreservering minder moeite hebben, omdat bedrijven zo hun balans kunnen versterken en uit de hand van de bank kunnen blijven. Dat scheelt uiteindelijk in de rentekosten.

Ieder jaar opnieuw zal een bedrijf aan de aandeelhouders uitleg moeten geven over welk deel van de winst wordt uitgekeerd, vindt Teslin. De automatische pay-out percentages van 30 of 40 procent, wat door bedrijven vaak wordt gehanteerd, mogen van de fondsbeheerder de prullenbak in.

Terug naar de basis
Teslin wil de huidige praktijk kantelen. Nu nog vragen bedrijven op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voor het gedeelte van de winst dat uitgekeerd wordt als dividend. Volgens Teslin moeten bestuurders juist een goed verhaal hebben voor het gedeelte van de winst wat niet wordt uitbetaald.

De winst is in de eerste plaats de vergoeding voor de aandeelhouders die kapitaal ter beschikking hebben gesteld en hun vergoeding hebben laten afhangen van de winstontwikkeling.

Net even een andere zienswijze, met mogelijk grote gevolgen. Bedrijven worden zo meer gestimuleerd waarde te creëren door actief op zoek te gaan naar interessante investeringsmogelijkheden.

Keerzijde
Toch kan een hoge winstuitkering een keerzijde hebben, juist omdat dit in de markt vaak als een zwaktebod wordt gezien. Aandeelhouders kunnen denken dat de onderneming geen goede investeringsmogelijkheden meer ziet en zullen hun aandelen wellicht verkopen.

Komt er vervolgens wel een goede kans voorbij dan zal de onderneming het geld weer bij de aandeelhouder moeten terughalen via een emissie. Door de lagere koers kan er een verwateringseffect optreden. Bedrijven moeten ook op dit punt nadrukkelijk een track record opbouwen en vertrouwen winnen.

Het management van het bedrijf mag zijn taak ook niet uit het oog verliezen. Zij moeten waken over de langetermijn continuïteit van de onderneming. Aandeelhouders met een kortetermijnvisie mogen niet de overhand krijgen.

Met een goede communicatie tussen bestuur en aandeelhouder over de dividenduitkering moet dat lukken. Teslin denkt daar net zo over. “Je krijgt de aandeelhouders die je verdient”.