VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Imtech heeft structureel meer kapitaal nodig om te ondernemen

Imtech merkt de gevolgen van beter op de centen lettende klanten. Opdrachtgevers betalen minder vooruit met als gevolg dat de Goudse technisch dienstverlener meer geld nodig heeft om het eigen bedrijf draaiend te houden.

Zo veel zelfs dat de noodzakelijke extra middelen om de bedrijfsactiviteiten te financieren de kasstroom flink kunnen gaan aantasten.

Dat bleek tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Als er meer geld naar de bedrijfsvoering moet blijft er minder over voor nieuwe investeringen of verlaging van de eigen financieringslasten.

Imtech heeft in de loop van vorig jaar haar ambities op dit vlak behoorlijk moeten bijstellen.

In plaats van een doelstelling voor het werkkapitaal van vijf procent van de omzet, 4,5 miljard euro in 2010, is dit streefcijfer plotseling verhoogd tot 6,5 procent.

Meer kapitaal nodig
Maar ook dit bleek al snel niet meer haalbaar. Bij de jaarafsluiting kwam het benodigde werkkapitaal uit op 6,9 procent van de omzet. Het zal een hele toer worden om ook in de toekomst het werkkapitaal naar een niveau van 6,5 procent terug te brengen, en te houden.

Bij een stijging van de omzet van 4,5 miljard euro naar acht miljard euro in 2015, zoals in het recent gepresenteerde strategisch plan is aangegeven, is dan 200 miljoen euro extra nodig voor het werkkapitaal.

De financiële speelruimte om investeringen te doen zonder extra vermogen aan te trekken wordt dan beperkter. Vorig jaar nog haalde Imtech met een onderhandse aandelenuitgifte 183 miljoen euro vers eigen vermogen op.

Deze uitbreiding was dan wel bedoeld voor de financiering van acquisities, maar door de stijging van het werkkapitaal is niet uit te sluiten dat deze middelen daarvoor gaan worden aangewend.

Bestuursvoorzitter Rene van der Bruggen en zijn financiële man Boudewijn Gerner gaven aan dat de huidige financiering met eigen vermogen en een nieuw kredietarrangement van 700 miljoen euro voldoende zijn om tot 2015 met 80 procent in omzet te groeien.

Voorfinancieren
Het afgelopen jaar betaalden klanten aanzienlijk later dan een jaar eerder en moest Imtech een groter gedeelte van uit te voeren projecten voorfinancieren. Vooral hierdoor kwam de operationele kasstroom met 40 miljoen euro flink lager uit dan de 150 miljoen euro een jaar eerder. De kasstroom die het bedrijf elk jaar overhoudt wordt dus aangetast.

Vooral in Duitsland, waar Imtech zo langzamerhand meer dan 25 procent van haar omzet vandaan haalt, zijn klanten minder scheutig met vooruitbetalingen. Dergelijke vooruitbetalingen, waar de opdrachtnemer dus eigenlijk voor bank mag spelen, waren jarenlang de kurk waar de hele installatiebranche op dreef.

Maar wat Imtech wil, willen haar klanten ook: opdrachtgevers hebben door de recessie geleerd dat een kritische blik op het eigen werkkapitaal cruciaal is.

Marges bij overnameprooien opkrikken
Bij het beoordelen van overnameprooien wil Imtech een aanvankelijk lage winstgevendheid wel voor lief nemen. Zo nam Imtech in Scandinavië eerst NVS, een puur werktuigbouwkundig bedrijf, over en heeft zij in 2010 het elektrotechnisch bedrijf NEA ingelijfd.

Door het dienstenaanbod te combineren moet de winstgevendheid op korte termijn worden opgekrikt.

In de komende jaren zal Imtech dit kunstje herhalen, aldus Van der Burggen door bedrijven met een relatief lage marge op te slokken en deze geleidelijk naar een acceptabel winstniveau te sturen.