VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB om tafel met bestuur Ajax

De VEB gaat namens beleggers in gesprek met directie en commissarissen van Ajax. De vertegenwoordiger van aandeelhouders wil dat beleggers zich kunnen uitspreken over de toekomst van Ajax en het bestuur van de club.

De ontmoeting aanstaande vrijdag volgt op de om duidelijkheid te verschaffen over de huidige situatie bij het beursgenoteerde voetbalbedrijf.

De belangrijke en verstrekkende gebeurtenissen rondom de leiding van het beursgenoteerde voetbalbedrijf heeft ook gevolgen voor beleggers. De volatiliteit van het aandeel de laatste tijd toont aan dat aandeelhouders in onzekerheid zijn over de situatie bij Ajax.

Inspraak noodzakelijk
De VEB zal tijdens de bespreking met de Ajax-directie aanstaande vrijdagochtend nogmaals benadrukken dat alle aandeelhouders zich moeten kunnen uitspreken over de toekomst van Ajax en inspraak moeten hebben in het samenstellen van de profielschetsen voor nieuwe bestuurders en commissarissen.

Een aandeelhoudersvergadering is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de rechten van minderheidsaandeelhouders. Tot nu heeft Ajax geweigerd een dergelijke vergadering uit te schrijven.
De VEB gaat er vanuit dat de zakelijke leiding van Ajax zich transparant en toekomstgericht zal opstellen. Een-tweetjes tussen de bestuurders van Ajax en de Ledenraad zijn duidelijk niet de oplossing.

Achtergrond
Eerder vroeg de VEB namens beleggers opheldering over de situatie, de vacante functies binnen het bestuur en de raad van commissarissen en de toekomst van Ajax.

Aanleiding waren berichten in de media dat de afgelopen weken veelvuldig overleg is gevoerd tussen directie, rvc en de ledenraad van de Vereniging AFC Ajax. Hierdoor heeft de Vereniging Ajax, tevens grootaandeelhouder van het beursfonds Ajax, een fikse informatievoorsprong op andere beleggers.

Melding AFM
De VEB heeft de AFM ook op de hoogte gesteld van haar bezorgdheden rondom de informatie achterstand van beleggers en de hoge volatiliteit van het aandeel. De volatiliteit van het aandeel Ajax kan er op duiden dat er binnen Ajax onvoldoende waarborgen zijn geweest om aanwezige koersgevoelige informatie ook daadwerkelijk geheim te houden.
Gerelateerde artikelen