VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bestuurders TMC worstelen met tarieven, afschrijvingen en met elkaar

Ruzie in de bestuurskamer, klanten die kortingen afdwingen en een te dure overname. Detacheerder TMC heeft het zwaar. Nog een geluk dat het bedrijf een stootje kan hebben.

Het aantal bestuurders achter de bestuurstafel was dit jaar ten opzichte van de vorige aandeelhoudersvergadering gehalveerd. 

Eind 2009 waren de aandeelhouders tijdens een speciale aandeelhoudersvergadering getuigen geweest van eenbijzonder schouwspel

Topman Thijs Manders en financieel directeur Rogier van Beek leefden in onmin met de overige twee bestuurders.

Modder gooien
Uit de agenda van de vergadering bleek dat beide kampen elkaar wilde schorsen. De bestuurscrisis liep uiteindelijk af met een sisser doordat de twee laatst genoemden vlak voor de vergadering besloten genoegen te nemen met een afkoopsom en vrijwillig aftraden als bestuurder. 

De achtergrond van het conflict bleef binnen de bestuurskamer. Ter aandeelhoudersvergadering werd duidelijk dat beide kampen nog niet nader tot elkaar gekomen zijn. Hoewel een deel is teruggekocht (125.000 stuks) door TMC, bezitten de twee bestuurders in kwestie als medeoprichters nog altijd een kleine 900.000 aandelen. 

Die andere crisis 
Thijs Manders wilde graag de indruk achterlaten dat TMC in vergelijking tot de concurrentie goed door de economische crisis heen is gekomen. 

Wie de cijfers van de detacheerder voor technisch personeel onder de loep neemt, moet tot de conclusie komen dat dit een erg optimistische schets van zaken is. Over 2009 is een negatief resultaat behaald van 4,74 miljoen euro op een omzet die 12,2 procent lager was dan vorig. 
Verschillende opdrachtgevers hebben van het economische tij gebruik gemaakt om opnieuw over de tarieven te onderhandelen. Hier kon de status van ‘preferred supplier', die TMC bij verschillende afnemers waaronder ASML heeft, niets aan veranderen.

De uitzender wilde niet aangeven hoe lang de contracten met lagere tarieven nog lopen, maar tijdens de vergadering is duidelijk geworden dat de tarieven niet met dezelfde tred zullen stijgen als het herstel van de economie.

De onderhandelingspositie van opdrachtgevers zoals ASML, Philips en NXP is op het moment sterker dan die van TMC waardoor voorlopig lagere tarieven in rekening zullen worden gebracht.

Afschrijving Adapté trekt TMC in het rood
Het negatieve bedrijfsresultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de forse afschrijving op het in 2007 op het hoogtepunt van de markt overgenomen ingenieursbureau Adapté.

Zonder de goodwill die is afgeschreven op die overnamen boekte TMC wel een positief resultaat.

Curieus is de houding van het bestuur van TMC. Eind april 2009 ontkende het nog stellig dat er zou moeten worden afgewaardeerd op Adapté. Twee maanden later moet de waarde van de overname toch 6 miljoen euro lager in de boeken worden gezet.

Vet op de botten
Uit de woorden van de president-commissaris Jan Lobbozoo viel op te maken dat de gifbeker voor de aandeelhouders nog niet tot de laatste druppel leeg is en mogelijk verdere afwaardering in het verschiet ligt.

Hoewel dit natuurlijk slecht nieuws, er is eenvoudigweg te veel te veel betaald voor Adapté, kan de balans met een solvabiliteit - eigen vermogen als percentage van het balanstotaal - van 63,3 procent wel tegen een stootje.Naschrift april 2015 
Op verzoek van betrokkenen zijn de namen van enkele personen in dit artikel vervangen door generieke benamingen. Naschrift april 2015 
Op verzoek van betrokkenen zijn de namen van enkele personen in dit artikel vervangen door generieke benamingen. 

Naschrift april 2015 
Op verzoek van betrokkenen zijn de namen van enkele personen in dit artikel vervangen door generieke benamingen. Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net