VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Detacheerder TMC leunt zwaar op subsidies

De kleine detacheerder TMC is opmerkelijk veel winstgevender dan andere spelers in de branche. Dit is voornamelijk het gevolg van flinke overheidssubsidies. Hoe permanent deze zijn, weet de uitzender niet.

Liefst 36,3 procent. Dat is brutomarge, brutowinst als percentage van de omzet, van The Member Company (TMC ).

De marge van de detacheerder van hoger opgeleid personeel steekt uitzonderlijk positief af bij de marges van andere uitzenders.

Zo hadden branchegenoten Brunel en DPA een marge van respectievelijk 21 procent en 9,6 procent in hetzelfde afgelopen boekjaar.
Werkondernemerschap in een notendop
Via het werkondernemerschapmodel wil TMC van werknemers ondernemers maken door ze bijvoorbeeld mee te laten delen in de winst en ze continu van carrière coaching en opleidingen te voorzien.

Door de winstdeling blijven TMC-werknemers lang bij hun werkgever zitten en is over het algemeen de detacheerperiode ook langer.
  

Dit lijkt een aardig bewijs dat het ‘werkondernemerschapmodel', waar de detacheerder uit Eindhoven prat op gaat, werkt.

Erkenning voor het model kwam bovendien ook uit ‘Europa' in de vorm van een subsidie om het model verder uit te werken. Ironisch genoeg zijn het juist de subsidies die de bestendigheid en de hoogte van de marges van de kleine onderneming onzeker maakt.

Drijven op subsidies
Bestuursvoorzitter Thijs Manders maakte de afgelopen jaren dankbaar gebruik van de subsidiekraan die de overheid had opengedraaid.

In 2008 begon het met 85 duizend euro bescheiden. Een jaar later was het al afgelopen tot 1,2 miljoen euro en in 2010 zelfs 3,4 miljoen euro. Aangezien deze subsidies worden verantwoord als ‘negatieve kosten' pompt zij de brutowinst aardig op. In 2010 bestond bijna een kwart van de brutowinst (15 miljoen euro) uit subsidies.

De brutomarge, de brutowinst als percentage van de omzet, vertekent hierdoor ook sterk (zie staafdiagram). Als de subsidies buiten beschouwing worden gelaten, komt de winstgevendheid aanzienlijk lager uit.

Crisiskorting
De werkelijke marges van TMC, geschoond voor verkregen subsidies dus, laten juist een dalend patroon zien. Ook niet heel vreemd na een crisisjaar voor een leverancier van personeel aan recessiegevoelige ondernemingen als ASML, Philips en Océ.

´In 2009 hebben we veel van onze klanten een crisiskorting moeten geven van 10 tot 15 procent´, aldus Manders. Voordat TMC deze achterstand weer inloopt, zijn mogelijk meerdere jaren verstreken. ´In 2001 hebben we een soortgelijke korting gegeven en het duurde zeven jaar voordat deze weer helemaal was ingehaald´, aldus Manders.

Wel is de hoop dat TMC'ers meer ´total solutions´ zullen aandragen, die meer waarde toevoegen voor de klant en dus een hogere marge opleveren. Volgens Manders stijgen de tarieven van weer, maar bij lange na niet tot het niveau van voor de crisis.

Overheidzaken
Voor een belegger die niet geen zeven jaar wil wachten op margeherstel is inzicht in de subsidies cruciaal. Behalve de ´Europasubsidie´, die TMC niet uitlegt of kwantificeert, maakt de detacheerder aanspraak op de zogenaamde kenniswerkersregeling (KWR) en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerkregeling (WBSO).

De KWR regeling was een crisissubsidie voor technologiebedrijven om er voor te zorgen dat R&D werknemers niet de laan uit werden gestuurd. Nu de crisis is overgewaaid, wordt deze subsidiekraan dichtgedraaid. TMC moet nu de 26 werkondernemers die hier gebruik van maakten commercieel zien weg te zetten.

Het lijkt wel aannemelijk dat het grootste gedeelte van de 3,4 miljoen euro subsidie via de WBSO regeling binnenkomt. Deze regeling geeft een korting op de loonbelasting die de werknemers moeten betalen.

Deze vorm van subsidie zal ‘naar verwachting in de toekomst gehandhaafd blijven', aldus Manders. Maar hoe lang TMC daarvan kan profiteren en voor welk bedrag bleef op vragen van beleggers tijdens de aandeelhoudersvergadering op 20 april ongewis.