VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nedap houdt deur naar TKH op een kier

Van overnameavances moest apparatenmaker Nedap tot nu niets hebben. De deur naar het geïnteresseerde TKH lijkt toch niet helemaal dicht. Misschien komen de buren uit de Achterhoek toch nog eens samen.

Tijdens een vergadering van beleggers bij apparatenmaker Nedap (stemmachines, anti-diefstalpoortjes, beveiligingssystemen) hangen tegenwoordig onmiskenbaar drie letters in de lucht: TKH.

Het was technologiebedrijf TKH dat vorig jaar interesse toonde om Nedap over te nemen. Die laatste wees. Beleggers hadden op de afgelopen bijeenkomst bij Nedap nog de nodige vragen.

Want beide bedrijven zouden op termijn best eens dezelfde weg van VastNed O/I en NSI kunnen bewandelen. Aanvankelijk ging de kantorenfusie niet door, maar uiteindelijk kwam het er toch van.

Waardediscussie
TKH heeft volgens Nedap nooit een concreet bod gedaan. En toch is Nedap er nog altijd van overtuigd als zelfstandige onderneming voor klanten, medewerkers en aandeelhouders meerwaarde te kunnen creëren.

"Op korte termijn zien wij geen toegevoegde waarde in een fusie met TKH en daarom hebben we aandeelhouders niet geconsulteerd", aldus Tineke Bahlmann, vicevoorzitter van de raad van commissarissen van Nedap.

Intern zijn de fusieperikelen wel onderwerp van discussie. President-commissaris Aad van der Velden: "Het zou niet goed zijn als wij deze discussie intern niet zouden voeren."

Nedap-topman Ruben Wegman ervaart de interesse van TKH blijkbaar als gezonde druk op de ketel: "Snelheid van innovatie en producten snel naar de markt brengen is de enige manier om onze positie te handhaven. Doen wij dat niet afdoende dan komt er iemand langs die zegt dat beter te kunnen."

Intussen zijn de relaties tussen beide bedrijven stevig. Het contact tussen de beide topmannen is "uitstekend". "Wij zijn beiden zakelijk genoeg om kansen te zien en deze met beide handen aan te grijpen," aldus topman Wegman. "Wij werken ook op sommige terreinen prima samen, zoals beveiligingsoplossingen en zonne-energie."

Daarmee lijkt de deur naar TKH niet geheel gesloten. Opvallend is ook de volgende zin in het jaarverslag van Nedap: "Het potentieel van ons bedrijf vertalen naar concrete financiële resultaten is een absolute voorwaarde om onze zelfstandige koers voort te kunnen zetten." Deze zin ontbrak in eerdere versies.

Werk aan de winkel
Er is werk aan de winkel voor Nedap en blijkbaar voelt het bedrijf dat aan den lijve. De afgelopen vijf jaar is de onderneming nauwelijks gegroeid. TKH zag dat natuurlijk ook.

Het bedrijf wil het eerst zelf proberen. Nedap is dan ook druk doende de commerciële slagkracht van de organisatie te verhogen. Dat werpt naar eigen zeggen vruchten af. De resultaten van Nedap zitten dit jaar weer in de lift, maar .

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Nedap zelf op overnamepad gaat. Het bedrijf groeit liever op eigen kracht.

En wellicht dat Nedap en TKH elkaar graag opzoeken indien zich een minder gewenste partij bij Nedap aan de toegangspoort meldt. TKH heeft niet voor niets een 5 procentbelang in Nedap genomen. Andere gegadigden dan TKH zijn nog niet langs geweest.