VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Rechters staan voor oordeel over wanbeleid bij Fortis

Ging bankverzekeraar Fortis ten onder aan slecht bestuur? Zeventien uur lang namen advocaten van beleggers en Fortis de tijd om hun standpunt toe te lichten. Voor gedupeerde beleggers is het nu wachten op de uitspraak van het gerechtshof.

Miljarden euro's schade, één van de duurste onderzoeken ooit, een straat aan ordners vol processtukken en urenlange juridische gevechten. De VEB-actie tegen Fortis begint een kroniek van grote getallen te worden.

Afgelopen week werd een nieuwe, belangrijke stap gezet in het dossier waarin de VEB namens meer dan dertigduizend beleggers recht wil halen.

Wanbeleid
Op basis van het eerder heeft de VEB de Ondernemingskamer verzocht om het bestuur bij Fortis, voorafgaand aan de ontmanteling in de herfst van 2008, als wanbeleid te kwalificeren.

Volgens beleggers is die kwalificatie zonder meer van toepassing. Het onderzoeksrapport naar de gang van zaken bij Fortis bevat duidelijke taal. Een paar wapenfeiten: 

-Fortis heeft stelselmatig de beleggers onjuist en onvolledig geïnformeerd. Onder andere over de tegenvallende verkoop van HBU aan Deutsche Bank.

-Fortis was te laat met het onderkennen van de risico's van de kredietcrisis en heeft te laat maatregelen genomen om verliezen tegen te gaan.

- Fortis heeft beleggers nooit volledig geïnformeerd over de exacte verliezen en potentiële verliezen die werden geleden op de portefeuille giftige kredieten.

- Van een bank die zelf actief opereert op de markt van giftige kredieten (Fortis was de 17e grootste bank ter wereld) mag worden verwacht dat zij eerder dan andere ziet wat er op die markt gebeurt en welke voorzorgsmaatregelen er genomen moesten worden. Door dat na te laten hebben ze gefaald in het goed besturen van de bank-verzekeraar.

- Fortis was onvoldoende voorbereid op financiële gevolgen van de overname van ABN Amro. Het solvabiliteitsplan was niet meer dan 2 A4-tjes met niet uitgewerkte ideeën om geld op te halen.

Verdediging Fortis
Fortis stelt dat zij er wel alles aan heeft gedaan en dat zij zelf het slachtoffer is geworden van de kredietcrisis. Andere partijen zoals kredietbeoordelaars hebben volgens Fortis ook pas later de ernst en impact van de kredietcrisis ingezien.

Ook zegt Fortis dat - in tegenstelling tot wat de AFM heeft vastgesteld en waarvoor Fortis boetes van meer dan een half miljoen euro voor heeft gehad - zij de beleggers altijd goed hebben geïnformeerd.

Hoe verder?
Het is nu aan de Ondernemingskamer om een oordeel te vellen over het beleid van Fortis in de periode voorafgaand aan de ineenstorting.

Gezien de omvang van het dossier is de verwachting dat een uitspraak zeker een half jaar op zich zal laten wachten.

Intussen lopen nog twee andere procedures namens beleggers in de VEB-actie Fortis.

Tegen de Nederlandse Staat en Fortis
De Nederlandse Staat heeft misbruik gemaakt van de omstandigheden bij de overname van Fortis. Het heeft te weinig betaald voor de overgenomen delen en daarmee aandeelhouders benadeeld.

Die schade moet vergoed worden.
Misleiding door Fortis, oud-bestuurders en banken
De VEB heeft bestuurders, een aantal banken en Ageas gedagvaard wegens misleiding.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen