VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Brill rijdt de storm uit

Opmerkelijk. Brill keert over 2009 het hoogste dividend per aandeel uit. Van de verwachte storm door de recessie heeft de academische uitgever nog weinig gemerkt.

Vorig jaar motiveerde de Raad van Commissarissen van Brill het passeren van het dividend door te wijzen op de storm die met grote waarschijnlijkheid in de wereld van de uitgever zou gaan woeden: de aankoopbudgetten van hun klanten (voornamelijk universiteiten) zouden bijvoorbeeld met tientallen procenten gaan dalen. Beleggers vonden dit wat overdreven.

In 2009 realiseerde Brill de hoogste omzet en de hoogste brutowinst uit zijn bestaan. Van een storm kan dus nauwelijks gesproken worden. President-commissaris Andre van Heemstra had als antwoord dat de storm nog altijd kon komen. Maar ook een storm biedt kansen.

Met een scherpe reorganisatie en een nieuw plannings- en informatie systeem had de organisatie zich voorbereid op tegenspoed. De eenmalige kosten bedroegen ongeveer acht ton voor de reorganisatie.

De nichespeler op het vlak van alfawetenschappelijke boeken en gebundelde publicaties is klaar voor de storm, zo verzekerde bestuursvoorzitter Herman Pabbruwe beleggers tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Pabbruwe toonde zich vol zelfvertrouwen. Nog nooit was de omzet van Brill zo hoog als in 2009. Keerzijde is dat er nauwelijks groei in zit, afgelopen jaar maar 1,5 procent.

Ook voor de toekomst verwachtte Pabbruwe maar een beperkte autonome groei. En dus lonken overnames, ook al omdat door de recessie interessante uitgevers tegen redelijke prijzen beschikbaar komen.

Volle oorlogskas
De oorlogskas van Brill biedt ook de ruimte voor overnames. In 2009 kon Brill een nieuw en beter bankcontract sluiten. De kredietfaciliteit (het bedrag dat maximaal geleend kan worden) is verruimd tot drie keer het bedrijfsresultaat (ebitda), oftewel ongeveer 11 miljoen euro. Ook zijn de risico-opslagen van aanzienlijk lager. Kennelijk had de bank op dat moment meer vertrouwen in Brill dan de RvC.

Zeker de gebruikelijke kleine acquisities die Brill elk jaar met regelmaat doet, kunnen moeiteloos worden opgenomen en bij een hele grote acquisitie zal men aandeelhouders en de bank zeker weten te vinden.

Onneembare vesting
Brill heeft zich verschanst achter driedubbele beschermingwallen: certificering, preferente aandelen en maximering van het stemrecht van gewone aandeelhouders tot 1 procent.

Bestuur en commissarissen hebben op verzoek van aandeelhouders om deze samentrekking van macht naar bestuur en commissarissen nog eens te heroverwegen, maar kwamen uiteindelijk tot de conclusie gekomen, dat zij niets wilden veranderen.

Sterker nog de preferente wal werd nog versterkt door de beperking van uitgifte tot 50 procent van het uitstaande aandelenkapitaal op te heffen. Mochten partijen interesse hebben in Brill dan kan een bevriende stichting zoveel aandelen bijdrukken als zij nodig achten om het aantal stemmen van de mogelijke opkoper te verwateren.