VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Arcadis ondervindt nog altijd behoorlijke prijsdruk in Europa

Overheidsbezuinigingen in Europa blijven ingenieursbureau Arcadis parten spelen. Daar staan de booming markten in Zuid-Amerika tegenover. Beleggers zijn op hun hoede.

De cijfers die Arcadis over het eerste kwartaal overhandigt zijn over het algemeen zeker niet slecht. Toch daalt de koers in eerste instantie met bijna 2,5 procent omdat beleggers niet zo blij zijn met de margedruk die het gevolg is van de grote blootstelling aan de Europese publieke sector.

Europa is goed voor circa 60 procent van de omzet van Arcadis, waarvan dan weer ongeveer de helft betrekking heeft op de overheid.

Onvoldoende compensatie
De private investeringen in Europa beginnen wel weer aan te trekken, maar voorlopig is dat niet voldoende om de teruggang in de Europese overheidsmarkt te compenseren. De Verenigde Staten, Brazilië en Chili zorgen op concernniveau wel voor de nodige compensatie, maar deze landen maken nog slechts 10 procent van de concernomzet uit.

Arcadis profiteert in de Verenigde Staten van een grote vraag naar milieudiensten, terwijl in Brazilie en Chili investeringen in mijnbouw en energie de drijvende krachten voor het bedrijf uit Arnhem zijn.

Winstdalingen moest Arcadis slikken in Nederland en in enkele andere Europese landen waar het concern geconfronteerd wordt met druk op de prijzen. Verder was er sprake van enkele afwaarderingen in het Verenigd Koninkrijk op milieuprojecten en in het gebouwen-segment.

Al met al daalde de marge (bedrijfsresultaat als percentage van de bruto toegevoegde waarde) van 9,5 procent tot 8,9 procent.

Cijfers
Arcadis boekte over de eerste drie maanden een omzetgroei van 4 procent tot 465 miljoen euro. Dat is een stuk lager dan analisten hadden voorzien, maar gecorrigeerd voor de verkoop van het 50 procentbelang in Arcadis Aqumen Facility Managment ligt de omzet wel in lijn.

De autonome omzetgroei van 3 procent is ook niet slecht. Het is weliswaar minder dan de 5 procent groei over het vierde kwartaal 2010, maar beter dan verwacht.

De groei op eigen kracht is niettemin nog onvoldoende om de eigen doelstelling van 5-7 procent autonome groei in 2011-2013 waar te maken.

Het bedrijfsresultaat nam met 12 procent toe tot 32,8 miljoen, maar gecorrigeerd voor de verkoopwinst op carbon credits in Brazilië, is het bedrijfsresultaat vlak geweest.

Vooruitzichten
Arcadis denkt dat de trends die in het eerste kwartaal zichtbaar waren zich ook in de rest van het jaar zich zullen voortzetten. Het orderboek ligt in ieder geval 5 procent boven het niveau van eind 2010.

In tegenstelling tot beleggers lijkt bestuursvoorzitter Harry Noy zich niet al te veel zorgen te maken over de Europese publieke markt. De private investeringen nemen toe en de opkomende markten, inclusief het Midden-Oosten bieden veel kansen.

Noy windt er geen doekjes om en zegt dat overnames een hoge prioriteit hebben. Overnames kunnen een positieve bijdrage leveren aan de wat onder druk staande marge.

De topman zoekt meerdere grote prooien in Zuid-Amerika. Ook een overname in Europa behoort tot de mogelijkheden om via een consolidatieslag de prijsdruk het hoofd te bieden.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen