VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Pharming heeft dit jaar minder nieuw geld van aandeelhouders nodig

Bij de meeste beursfondsen zorgt een mogelijke aandelenuitgifte voor chagrijn bij beleggers. Bij biotechbedrijf Pharming zijn beleggers al blij als de onderneming zijn beleggers vraagt om minder aandelen uit te mogen geven dan in het verleden.

Biotechbedrijf Pharming is de ongekroonde verwaterkoning op de Nederlandse beurs.

Geen ander bedrijf heeft zoveel nieuwe aandelen uitgegeven de laatste jaren. Nieuwe aandelen betekent een kleiner deel van de toekomstige winsten per aandeel voor beleggers.

Toch straalde bestuursvoorzitter Sijmen de Vries optimisme uit tegenover aandeelhouders tijdens de afgelopen vergadering. Hij was trots dat Pharming 2010 had weten te overleven.

De onderneming was schuldenvrij, stermedicijn Rhucin (Ruconest in Europa) was goedgekeurd voor Europa en er werden essentiële distributieovereenkomsten gesloten.

Al enkele jaren is De Vries bezig het puin te ruimen van zijn voorganger Francis Pinto, die de onderneming in staat van ontbinding had achtergelaten. Er was geen omzet van betekenis, aangezien Rhucin nog steeds niet was goedgekeurd, laat staan op de markt was.

Bovendien was de financiering ondanks diverse financieringsconstructies en verwaterende emissies niet op orde. Gezien de zwakke balans was de overname van DNage in 2006 onverantwoord; in 2010 ging DNage door geldgebrek failliet en moest Pharming 20,7 miljoen euro afschrijven. Door de structureel zwakke balanspositie kon Pharming zich de talrijke tegenslagen en vertragingen in het goedkeuringsproces van Rhucin niet veroorloven.

Koning van verwatering
Maar Pharming leeft nog. Zittende aandeelhouders hebben hiervoor echter een flinke prijs moeten betalen. De onderneming heeft het aantal uitstaande aandelen in minder dan een decennium laten groeien van enkele tientallen miljoenen tot inmiddels zo’n 476 miljoen.

En in plaats van de door voormalig bestuursvoorzitter Pinto voorgespiegelde aandelenkoers van 12 euro per eind 2007 of uiterlijk 2008, is het aandeel in 2011 te koop voor 15. Centen voor de goede orde.

Toch kon De Vries een lichtpuntje melden. De onderneming vroeg aandeelhouders nu om het aandelenkapitaal slechts te mogen verhogen van maximaal 500 naar 550 miljoen.

Een verhoging van 15 procent ten opzichte van de huidige uitstaande aandelen is fors bij ieder ander bedrijf, maar bij Pharming gelden andere standaarden. De Vries vond dat deze relatief beperkte emissiemogelijkheid als teken van vertrouwen en kracht moet worden gezien.

SOBI redder in nood
Dank was niet alleen verschuldigd aan aandeelhouders. De financiële positie was uiterst precair vlak voor het tekenen van de distributieovereenkomst met SOBI, de Zweedse partner die zorg draagt voor de verkoop van Rhucin in Europa.

Toen de deal met SOBI in 2010 werd gesloten en onmiddellijk 8 miljoen euro opleverde, had Pharming nog maar voor een paar weken cash op de bank. Gedurende de onderhandelingen had Pharming moeite gedaan om dit zoveel mogelijk te camoufleren, aldus een openhartige De Vries.

Financiering blijft onvoldoende
Hoewel Rhucin was goedgekeurd voor Europa, ondervond Pharming tegenslag bij de Amerikaanse autoriteiten. Gezien het uitblijven van een goedkeuring aldaar zou een eerste omzet van betekenis pas op zijn vroegst in 2014 plaatsvinden. Wel verwacht Pharming dat de verkoop daarna sneller gaat in de VS dan momenteel in Europa.


De Europese verkoop van Rhucin komt langzaam op gang, vooral vanwege de tijdsintensieve onderhandelingen met autoriteiten en ziekenhuizen betreffende de terugbetaling van Rhucin voor patiënten.

De Vries was terughoudend om omzetindicaties te geven, maar gaf toe dat naar verwachting de Rhucin omzet in 2011 marginaal zal zijn, om vervolgens te groeien naar enkele miljoenen euro’s in 2012 tot meer dan 10 miljoen in 2013.

Financiering blijft prioriteit
Van de rest van de pijplijn hoeft in de komende vijf jaar geen serieuze omzet verwacht te worden. Met de huidige cash positie van zo’n 15 miljoen euro kan Pharming slechts een jaar vooruit, aangevuld met milestone betalingen wellicht tot eind 2012.

Met alle vooruitgang die is geboekt in 2010, blijft financiering dus het centrale probleem voor Pharming. De onderneming ziet dit dan ook als topprioriteit en beleggers moeten hopen dat de continuïteit van Pharming op korte termijn wordt veiliggesteld.

LEES OOK:

28 februari 2011

30 september 2010

21 juli 2010 

 25 juni 2010 

 13 juni 2010


 15 maart 2010

Op de hoogte blijven?