VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VS proberen zich uit de problemen te exporteren

De Amerikaanse export heeft in maart een recordniveau bereikt. Vooral de zwakke dollar stuwt de vraag naar Amerikaanse producten en diensten. Niet iedereen is blij met het ‘zwakke dollar beleid'van de Fed.

"Een sterke dollar is in het belang van de Verenigde Staten, zo prediken de Amerikanen altijd.

Hardop zal Fed-baas Ben Bernanke het niet zeggen, maar het heeft er toch alle schijn van dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, via het ruime rentebeleid de eigen valuta al enige tijd bewust aan het verzwakken is.

De dollar is dit jaar toch zeker 10 procent goedkoper geworden ten opzichte van de valuta van de belangrijkste Amerikaanse handelspartners.

De laatste weken is de ‘greenback' overigens juist weer behoorlijk sterker geworden. De oplaaiende Europese schuldenproblematiek en de verwachting dat de ECB voorlopig pas op de plaats maakt, spelen daarin een rol

Klassiek herstel
De Amerikanen zouden zich via een zwakke dollar uit de eigen financiële problemen kunnen exporteren, zo is de gedachte.

Een zwakke dollar maakt Amerikaanse producten en diensten relatief goedkoop op de wereldmarkt.

Een klassiek economisch herstel begint altijd bij meer export, waarna vervolgens de binnenlandse investeringen en consumptie het stokje moet overnemen. Een mooi scenario, maar wel een met vele haken en ogen.

Export naar record
De export van de Verenigde Staten neemt inderdaad een vlucht. Over de maand maart bereikte de Amerikaanse uitvoer van 172,7 miljard dollar.

Helaas nam door de dure olie- en grondstoffen de invoer sterker toe waardoor het handelsbalanstekort verder opliep.
Dat betekent dat de Amerikaanse afhankelijkheid van buitenlands kapitaal alleen maar verder is toegenomen.

Angel
Daar zit meteen de angel. Een land als China is zwaar belegd in Amerikaans staatspapier en lijdt hierop verlies door de zwakke dollar.

Zou de bereidheid van China afnemen op Amerika te financieren dat is er een groot probleem.

Daarnaast loopt de inflatie in opkomende economieën als China en Brazilië sterk op omdat al het goedkope Amerikaanse geld zijn weg zoekt naar hogere rentemarkten.

Deze landen worden genoodzaakt de rente te verhogen wat hun groei afremt en vervolgens ook weer de Amerikaanse economie zal raken.

Verder wijzen economen erop dat het goedkope Amerikaanse geld de prijzen van olie en andere grondstoffen stuwt, wat ook nadelig is voor de Amerikaanse economie.

If you can't beat them, join them
De zwakke dollar heeft dus zo zijn beperkingen. Bernanke en de zijnen zullen zich daar als geen ander van bewust zijn, maar blijven volharden in hun beleid.

Amerikanen zouden eigenlijk meer de nadruk moeten leggen op de kwaliteit van hun producten dan op de prijs. Zij zijn daar zeker toe in staat.

Opkomende economieën hebben lang geprofiteerd van de Amerikaanse consumptiedrift, maar nu lijkt de tijd rijp dat de Amerikaanse consument meer gaat sparen en de economie gaat meeliften op de toenemende welvaart in landen als China, India en Brazilië.

De Verenigde Staten zullen zich in deze rol moeten gaan schikken, hoe moeilijk dat ook voor ze zal zijn.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net