VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Grensoverschrijdende ambities drukker Roto Smeets waren ‘onhaalbaar'

De jarenlange drang van drukkerijgroep Roto Smeets naar een grensoverschrijdende fusie of overname was een ‘te lastige' en ‘onhaalbare' missie.

Dat zei interim-bestuursvoorzitter Rudolf Huyzer tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Amsterdam. Deze ambitie is nu voorlopig van de baan.

Huyzer, die na het vertrek van John Caris in december zijn commissarispost opgaf om de dagelijkse leiding op zich te nemen, deed verslag van zijn ‘niet vrolijk stemmende bevindingen'.

Verlammende speurtocht
De jarenlange speurtocht naar een fusie- of overnamepartner werkte verlammend op het bedrijf. Het bestuur had nog maar weinig oog voor interne problemen. ‘We houden op een fantoom na te jagen en richten onze energie op de eigen organisatie', aldus Huyzer, die aangaf aan een koers- en cultuurverandering te werken.

De starre cultuur binnen het drukkerijbedrijf wil hij aanpakken en er moet veel meer op cash flow gestuurd worden. Volgens de tijdelijk topman is door Roto Smeets ‘een klassieke fout gemaakt. De kostenstructuur van de organisatie is niet verbeterd. De tweede fase van de reorganisatie moeten wij nog uitvoeren.'

Huyzer doelt op de omvang van ondersteunende diensten zoals ICT en inkoop, die nog altijd te fors is en bovendien onvoldoende gecentraliseerd zijn binnen het bedrijf.

Missers
In het laatste jaar van Caris stapelden de operationele problemen zich op. Zo sloten Caris en zijn operationeel directeur Bernard van der Heijden de grote drukkerij in Utrecht in de veronderstelling dat klanten wel zouden meeverhuizen naar de locaties in Deventer en Weert.

Een misrekening. Roto Smeets verloor enkele belangrijke klanten. Zij zagen zich door de verplaatsing naar een andere drukkerij geconfronteerd met oplopende kosten voor hun eigen distributie.

Ook is de keuze van marge boven volume verkeerd uitgepakt. De bezettingsgraad van de drukpersen liep snel terug waardoor noodgedwongen toch nieuwe orders tegen nog lagere marges moesten worden binnengehaald.

In contracten was bovendien geen clausule opgenomen die mogelijk maakte dat gestegen grondstofprijzen doorberekend konden worden. Vooral de inktprijs is de laatste tijd met zo'n 35 procent opgelopen en het einde is volgens Huyzer nog niet in zicht. In nieuwe contracten is deze fout hersteld.

Omvallende concurrenten
 Overnamesoaps
-Voormalig topman Caris wilde Roto Smeets een actieve rol in de consolidatieslag van de printindustrie laten spelen. Alle drie concrete pogingen liepen spaak.

-Begin maart trok grootaandeelhouder Riva (15 procent) na een maandenlang overnameproces uiteindelijk haar voorgenomen bod op Roto Smeets in.

-Aanvankelijk was Riva, dat nu met zijn directeur Joost Rijper wel een afgevaardigde in de raad van commissarissen krijgt, bereid tot een bod van 14 euro per aandeel in contanten.

-Aandeelhouders konden als alternatief ook kiezen voor één niet-beursgenoteerd certificaat in de nieuw opgerichte vennootschap Printing Holding.

-Daarbij zouden ze ook een op twee momenten uit te oefenen putoptie op deze certificaten.

-Caris wees dit bod onmiddellijk van de hand, wijzend op de toenmalige intrinsieke waarde van 31 euro per aandeel.

-Ook de rvc was niet overtuigd, vooral omdat de belangen van minderheidsaandeelhouders onvoldoende gewaarborgd waren.

-Zo zou de prijs die aandeelhouders na uitoefening van de putoptie konden krijgen, door de kopende partij worden vastgesteld.

-Dit was ook een van de zorgpunten van financieel toezichthouder AFM, die onder andere hierdoor geen goedkeuring wilde geven voor het officiële - en wettelijk verplichte - overnamedocument.

-Uiteindelijk trok Riva na een nieuw boekenonderzoek in februari de stekker uit haar overnamepoging.

Overcapaciteit blijft de drukkerijsector teisteren. Maar misschien schuilt hierin wel de redding voor Roto Smeets.

"Laat de branchegenoten maar omvallen, wij kunnen zo nieuwe opdrachten verwerven", aldus Huyzer, die daardoor hoopt een nieuwe orderstroom.

Roto Smeets is optimistischer gestemd na een ‘bemoedigende' eerste kwartaal en spreekt van een forse toename van de nettowinst in 2011.

Deze prognose maakt een bijzondere afwaardering overigens opmerkelijk. Het nieuwe management oordeelde dat de vooruitzichten voor Roto Smeets ongunstiger waren geworden.

Een boekhoudkundige afwaardering op machines en installaties van 16 miljoen euro in de jaarcijfers was kennelijk onvermijdelijk.

Deze afwaardering veroorzaakte voor een groot deel het totaalverlies van 22,5 miljoen euro.

‘Aantoonbaar verwijtbaar gedrag'
De schoonmaak in de top is bijna ten einde. Caris' aftocht verliep bijna geruisloos, al hadden er volgens commissaris Ronald Blom, voormalig hoogste baas van energiebedrijf Eneco, intern heftige discussies met Caris plaatsgevonden.

Voor operationeel directeur Bernard van der Heijden hebben commissarissen een minder prettige aftocht in petto.

Zij verwijten hem ‘aantoonbaar verwijtbaar gedrag' en wil de arbeidsrelatie door de rechter laten ontbinden.

Commissarissen weigerden iedere toelichting op diens ontslag. Waarschijnlijk rekenen zij hem de operationele missers zwaar aan.

Op 25 mei houdt Roto Smeets een bijzondere aandeelhoudersvergadering om aandeelhouders goedkeuring te vragen voor het ontslag van Van der Heijden.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net