VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Corporate governance in het geding bij Holland Colours

Grote onrust bij beursfonds Holland Colours. Bijna de voltallige raad van commissarissen stapt op. De oprichtersfamilie De Heer slaat te ver door in de invloed die het wil hebben bij het beursfonds.

Goed voor de naamsbekendheid van een bedrijf. Dat is volgens de boekjes één van de voordelen van een beursnotering.

Er is een categorie beursfondsen waarvoor dat niet echt opgaat. Zij komen eigenlijk alleen in het nieuws als er paniek in de tent is.

Een recent voorbeeld in die categorie is kleurstofproducent Holland Colours.

Bedrijfseconomisch is Holland Colours de laatste jaren door diepe dalen gegaan. De producent heeft veel te lijden gehad onder de zwakke bouw- en constructiemarkten wereldwijd.

Nu het, na een forse reorganisatie, weer wat beter lijkt te gaan is de volgende crisis een feit. Deze keer van interne aard.

Onrust
Wat speelt er allemaal bij het bedrijf uit Apeldoorn? De onrust draait allemaal om de invloed die de oprichtersfamilie De Heer op Holland Colours uitoefent via beleggingsmaatschappij Holland Pigments BV.

De Stichting Administratiekantoor Aandelen Holland Pigments (AAHP), aangestuurd door de oprichters van Holland Colours, houdt ongeveer 75 procent van alle aandelen Holland Pigments, wat op zijn beurt weer een belang van 47,6 procent in het beursfonds heeft.

Het belang van de familie De Heer in deze stichting zal circa een derde bedragen, bestuurslid en medeoprichster Tineke Veldhuis bezit dik 11 procent in Holland Pigments. Sylvia Kho-Pangkey, vooral actief binnen de Aziatische tak van het concern, heeft een belang van ongeveer 30 procent in Pigments.

Alle werknemers van Holland Colours kunnen via een participatieprogramma participeren in Holland Pigments. Volgens de laatste openbare gegevens bedraagt het werknemersbelang in Holland Pigments ruim 20 procent.

Invloed vergroten
Holland Pigments is machtig en kent een grote samensmelting tussen directie en grootaandeelhouder. Holland Pigments vindt het echter niet genoeg en heeft kenbaar gemaakt een meerderheid in Holland Colours na te streven.

Met de corporate governance structuur van Holland Colours leek het vorig jaar de goede kant op te gaan. Onder druk van aandeelhouders werd besloten de Stichting Prioriteit Holland Colours op te heffen. De familie De Heer zwaaide ook hier de scepter.

De bijzondere bevoegdheden van deze stichting inzake vaststelling en benoeming van leden van directie en raad van commissarissen zouden worden verdeeld over directie, raad van commissarissen en aandeelhouders.

Daarvoor kreeg de familie wel een commissarispost. Deze plek werd ingenomen door de zoon des huizes, Jan Willem de Heer, die tevens voorzitter is van de stichting administratiekantoor Holland Pigments.

Deze niet onafhankelijke commissaris is uiteraard de enige van het viertal die is blijven zitten. Holland Pigments mag volgens de statuten een commissaris benoemen zolang zij minimaal eenderde meerderheid in het beursfonds houdt. Aandeelhouders kunnen dit alleen afblazen met een meerderheid van tweederde van de stemmen die ook nog eens meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Onenigheid
Onenigheid bestaat er nu over de hoe de nieuwe bevoegdheden precies verdeeld gaan worden, inclusief de toekomstige invulling van het werknemersparticipatieprogramma in Holland Pigments.

Het beleggingsvehikel, wil het aantal commissarissen terugbrengen van vier naar drie en daar ook concrete mensen voor aandragen. Een voordracht is iets anders dan het recht van benoeming volgens de statuten, maar twee van de drie commissarissen gelieerd aan Holland Pigments is wat veel van het goede en zal ook de positie van CEO Bernard van Schaik raken.

De drie commissarissen Nico Gerardu, voorzitter van de raad van commissarissen, Harm van der Lof en Marcel Zegger kunnen zich logischerwijs dan ook niet vinden in de voorstellen en kiezen eieren voor hun geld. Zij zijn van mening dat hun toezichthoudende rol in het geding komt.

Van der Lof zal zich op de aandeelhoudersvergadering van 11 juli 2011 niet herkiesbaar stellen. Gerardu en Zegger zullen hun functie neerleggen zodra vervangers zijn gevonden.

Saillant detail is dat Van der Lof bestuurder is bij Via Finis Invest dat een belang van 8,14 procent in Holland Colours houdt. Daarnaast is Van der Lof commissaris bij investeerder Monolith dat 7,25 procent in Holland Colours houdt.

Monolith, bekend van haar activistische rol bij beursfonds Batenburg, lijkt zich opnieuw te roeren en vindt dat de familie De Heer veel te veel invloed wil. "De familie kan het bedrijf anders maar beter van de beurs halen", aldus Monolith.
Gerelateerde artikelen