VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Grontmij zal opnieuw flink in de kosten moeten snijden

Na de forse ingrepen in 2009 en 2010 heeft Grontmij ook in het eerste kwartaal van 2011 moeten snijden. Vanwege de aanhoudend zwakke markt waagt het ingenieursbureau zich niet aan winstvoorspellingen.

Het houdt allemaal niet over bij Grontmij. Logisch want de Europese overheden trappen behoorlijk op de rem.

Exclusief de bijdrage van het overgenomen Franse Ginger betrekt Grontmij 41 procent van de omzet van publiek opdrachten.

Het ingenieursbureau uit De Bilt wordt vooral in Nederland en het Verenigd Koninkrijk geraakt.

Uitstel van projecten, lagere budgetten en hevige prijsconcurrentie in bouw-gerelateerde diensten noodzaakten Grontmij tot een herstructureringslast van 1 miljoen euro.

Het gaat hier om verder afvloeiingen bij het onderdeel Planning en Design in het Verenigd Koninkrijk.

CEO Sylvo Thijsen verwacht niet dat de herstructureringskosten dit jaar de 7,2 miljoen van 2010 zullen overtreffen (2009: 11,7 miljoen euro), maar helemaal klaar is het bedrijf ook niet. In Nederland en in het Verenigd Koninkrijk zullen extra maatregelen nodig zijn.

Verkoop van de telecomactiviteiten en verder snijden in het kantorennetwerk staat voor dit jaar op het programma.

Ginger doet het werk
De cijfers die Grontmij over het eerste kwartaal overhandigt spreken niet erg tot de verbeelding. De omzet nam weliswaar met 47 procent toe tot 273 miljoen euro, maar dat komt hoofdzakelijk door de bijdrage van het overgenomen Ginger.

Autonoom is er sprake van een bescheiden omzetgroei van 1,7 procent, waar ze in De Bilt overigens al heel blij mee zijn. In het vierde kwartaal 2010 was nog sprake van een krimp van 1,4 procent.

Concurrent Arcadis deed het wat dat betreft met een autonome groei van 3 procent een stuk beter. Arcadis haalde deze groei wel uit Azië en Zuid-Amerika. Grontmij is vrijwel volledig op Europa gericht.

De eerdere herstructureringen hebben er in ieder geval wel voor gezorgd dat de winstmarge niet veel verder is weggegleden. Het bedrijfsresultaat (ebita) als percentage van de totale bedrijfsomzet kwam uit op 4,2 procent, tegen 4,3 procent een jaar terug.

Dergelijke marges zijn nog wel erg ver verwijderd van de voor 2015 nagestreefde 9-10 procent.

Door de genomen herstructureringslast en flink gestegen rentelasten bleef de nettowinst teleurstellend genoeg gelijk op 3,7 miljoen euro.

Grontmij betaalt niet alleen meer rente door de overname van Ginger, de nettochuldenlast doorkruiste een met de banken van te voren afgesproken grens waardoor het concern circa 70 basispunten meer is gaan betalen.

Vanwege de toename van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen is de winst per aandeel ongeveer een cent lager uitgekomen, op 18 cent.

Geen prognose
Voor een winstvoorspelling moeten beleggers geduld hebben tot de halfjaarcijfers. Bij de jaarcijfers 2010 liet Thijsen zich nog voorzichtig optimistisch uit over dit jaar, mede door de kostenbesparingen. Daar lijkt hij nu toch wat op terug te komen.

De voortdurende zwakke vraag van Nederlandse lokale overheden en gestegen pensioenkosten maken de bestuursvoorzitter voorzichtiger.

Beleggers zijn niet zo blij met de berichten van Grontmij en zetten het aandeel ruim 3 procent lager. Enkele dagen terug moest Arcadis er ook al aan geloven.

LEES MEER:

10 maart 2011

15 juni 2010

17 mei 2010

11 maart 2010

Gerelateerde artikelen