VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aegon krijgt lessen in nederigheid

Aegon zit in de hoek waar klappen vallen. Alsof de kredietcrisis niet uitdagend genoeg is, wordt de levensverzekeraar geconfronteerd met stijgende levensverwachtingen en lage rentes.

Aegon verzekert per saldo meer lang leven- dan overlijdensrisico.

Hierdoor worden toekomstige verplichtingen niet alleen duurder, doordat langer moet worden uitgekeerd aan klanten met een levensverzekering, maar is de contante waarde daarvan door de lage rente hoger.

Bovendien zullen de kapitaaleisen toenemen, zodat het lastiger wordt voor Aegon een hoog rendement op het eigen vermogen te halen.

Gelukkig heeft het Aegon nooit ontbroken aan ambitie en zakeninstinct, dus menigeen acht de verzekeraar in staat deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Vertrouwenscrisis
Een slim zakeninstinct alleen is niet voldoende om een ander probleem uit de weg te ruimen. Aegon kampt vooral in de belangrijke Nederlandse markt met een vertrouwenscrisis bij de (potentiële) klanten. Bestuursvoorzitter Alex Wynaendts erkende dit volmondig tijdens de recente vergadering met aandeelhouders.


Aegon is een centrale speler in de woekerpolisaffaire. Net als de andere grote verzekeraars heeft Aegon collectieve regelingen gesloten en zal een deel van de excessieve kosteninhoudingen worden teruggestort in de polis van de klanten.

De affaire is zowel juridisch als publicitair nog niet achter de rug. Grote groepen klanten vinden niet alleen dat de kosten te hoog waren, maar dat ze zijn misleid door Aegon en eisen hogere schadevergoedingen. Ook qua zorgplicht loopt Aegon risico.

Aegon heeft dat risico nog niet in de boeken verwerkt. Volgens topman Wynaendts zijn er geen verdere voorzieningen voor het procesrisico getroffen, simpelweg omdat het niet mogelijk is de mogelijke schade te bepalen.

Maar het pure financiële risico is maar één aspect. Het jarenlang voortslepen van de woekerpolisaffaire heeft het wantrouwen van klanten flink aangewakkerd. Het lijkt een kansloze missie veel nieuwe producten te slijten aan argwanende of zelfs boze klanten.

Ook de telkens opborrelende publiciteit rond het dispuut met de havenarbeiders, waarbij zowel Aegon als de havenarbeiders het "beklemde" vermogen (770 miljoen euro) van het havenpensioenfonds claimen, doet de reputatie van de verzekeraar geen goed.

Klantgerichtheid
Natuurlijk moet Aegon niet zomaar geld uitdelen. Het lijnrecht tegenover klanten staan of primair de gerechtelijke route kiezen bij disputen is echter het andere extreem. Uiteindelijk kan een verzekeraar alleen dan structureel geld verdienen wanneer zij producten levert waardoor klanten erop vooruitgaan.

Indien waarde wordt gegenereerd voor klanten, zullen deze daarvoor willen betalen. Verdere verhoging van marges zal middels een drastische reductie van de interne kostenstructuur dienen te geschieden, waarbij ook het gehanteerde bedrijfsmodel ter discussie zal moeten komen.

Lange termijn aandeelhouders zullen garen spinnen indien Aegon erin slaagt kostenefficiënte producten aan een groeiende groep loyale klanten te bieden.

Eerste stappen
Wat de havenarbeiders betreft zijn er hoopvolle signalen. Aegon lijkt inmiddels in te zien dat succes voor de rechter een Pyrrusoverwinning blijkt, zolang de arbeiders en gepensioneerden het moreel gelijk aan hun kant menen te hebben.

De verzekeraar wil met een nieuw elan het onderhandelingstraject ingaan met havenarbeiders, om zo de kwestie op een redelijke wijze op te lossen.

Wynaendts gaf ook aan dat de verzekeraar druk doende was de integriteit van het Nederlandse distributiekanaal te bewaken middels verscherpte procedures en ICT. Tussenpersonen moeten met het klantbelang voor ogen de producten en oplossingen van Aegon weten te slijten. Hij refereerde aan de VS en VK, waar Aegon heeft bewezen hiertoe in staat te zijn.

DNA
Dat de onderneming ook ietwat gevoeliger lijkt voor maatschappelijke kritiek, kwam naar voren toen een genereuzer beloningsbeleid werd voorgesteld aan de aandeelhouders.

In plaats van te concluderen dat met de 70% voorstemmers het thema kon worden afgetikt, benadrukte president-commissaris Rob Routs dat het signaal van de 30% tegenstemmers terdege wordt opgepakt en voor verder intern beraad zal zorgen.

De komende jaren zullen moeten aantonen of Routs samen met Wynaendts erin slagen klantgerichtheid en integriteit in het DNA van de onderneming te persen.

LEES MEER:

 12 mei 2011

24 februari 2011

24 februari 2011

11 november 2010


 12 augustus 2010

 22 juni 2010

Op de hoogte blijven?