VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vijf uitkomsten van de Griekse schuldentragedie

De financiële redding van Griekenland komt verder in gevaar door vermeend seksueel wangedrag van een zestigplusser. Veel verder kan een land niet meer zinken. Tijd voor een oplossing met toekomst.

Niet de handelsvloeren van New York, Londen en Tokio bepalen het sentiment op de beurs momenteel, maar de beschamende gebeurtenissen in een New Yorkse hotelkamer dit weekend.

De arrestatie van IMF-topman Strauss-Kahn op beschuldiging van poging tot verkrachting van een kamermeisje zorgt voor extra onzekerheid over de redding van Griekenland.

En juist die redding kon eigenlijk geen tegenslag meer gebruiken. Het probleem Griekenland wordt steeds onhoudbaarder. De Griekse economie kan het duidelijk niet meer aan.

Ondanks, of misschien wel juist door alle bezuinigingen loopt het overheidstekort alleen maar verder op. De Griekse staatsschuld bedraagt circa 330 miljard euro, gelijk aan 143 procent van het Griekse bbp.

De markt houdt er al langer rekening mee dat niet al het geld terugkomt. Op tweejarig Grieks staatspapier is de rendementseis inmiddels 25 procent.

Vorig jaar stelden de eurolanden en het IMF al een reddingsplan samen voor Griekenland. Het bleek een papieren reddingsboei die nu al niet meer voldoet. En dus moeten er extra maatregelen komen om de onzekerheid uit de markt te halen. Een structurele oplossing dus.

Wat zijn de opties? Een kwintet medicijnen op een rij.

Optie 1: de haircut
Een stevige herstructurering (lees: gedeeltelijke kwijtschelding) van de Griekse schuld lijkt de meest voor de hand liggende optie. Maar voor banken uit landen als Frankrijk en Duitsland, net bekomen van de kredietcrisis, komt een dergelijke ‘haircut' zeer ongelegen.

Zij hebben omvangrijke bedragen aan Griekenland uitgeleend en deze leningen vaak nog niet op marktwaarde in de boeken staan. Bovendien is onduidelijk wie het meeste gaat lijden onder een afwaardering.

Die onzekerheid kan tot verder wantrouwen onder banken leiden, die vervolgens steeds minder geneigd zijn om geld aan elkaar uit te lenen. Dit scenario doet denken aan de situatie na de val van Lehman Brothers. Kortom: een nachtmerrie-scenario.

Optie 2: uitstel van verplichtingen
Er wordt veel gesproken over het geven van uitstel van rente- en aflossingen. Hoewel ook dat de marktwaarde van de leningen aantast wordt er tijd gewonnen.

Griekenland kan orde op zaken stellen en de banken uit debiteurenlanden kunnen sterker worden om een haircut beter te dragen.

Tot op heden worden de problemen van Griekenland met de dag groter en dat zal de pijn in de toekomst alleen maar verergeren. Een acute oplossing is vereist.

Optie 3: Griekenland uit de euro
Waarom verlaat Griekenland niet gewoon de eurozone? Zo simpel is het niet.

Ook als Griekenland geen deel meer uitmaakt van het eurogebied blijft de schuld gewoon staan. Sterker, door een devaluatie van de eigen valuta, de drachme, wordt deze in euro's luidende schuld alleen maar ondraaglijker.

Groot nadeel van een Griekse exit is verder dat dit een vrijbrief zou geven voor landen als Portugal of Ierland hetzelfde te doen. De geloofwaardigheid van de muntunie wordt dan te grabbel gegooid.

Optie 4: bezittingen verkopen
Tot 2015 heeft de Griekse overheid zich gecommitteerd voor 50 miljard aan assets te privatiseren. Denk daarbij aan privatisering van staatsbedrijven en verkoop van onroerend goed. Verschillende partijen hebben zelfs al een prijskaartje aan de Akropolis gehangen.

Vooralsnog verloopt dit traject moeizaam. De eigendomsstructuur van veel bezittingen is onduidelijk en ook voor de Grieken zelf lijkt dit een regelrecht affront. Tweeduizend jaar cultuur verkwanselen gaat een stap te ver voor de trotse Grieken.