VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vorderingen VEB en Deminor tegen Nederlandse Staat afgewezen

De rechtbank Amsterdam heeft vonnis gewezen in de procedure van de VEB en Deminor tegen de Nederlandse Staat over de nationalisatie van het Nederlandse verzekeringsonderdeel van Fortis in oktober 2008. De vorderingen zijn in eerste aanleg afgewezen.

De VEB en Deminor zijn teleurgesteld in de uitspraak en zijn het oneens met belangrijke onderdelen van de beoordeling van de rechtbank Amsterdam.

De VEB en Deminor ageren niet tegen de nationalisatie van het bankbedrijf van Fortis als zodanig, maar hebben bezwaar gemaakt tegen de condities waartegen die nationalisatie heeft plaatsgevonden. 

Onteigening is een grote inbreuk op de rechten van aandeelhouders. In Nederland was er geen wet die bepaalde hoe een bank of verzekeraar kon worden genationaliseerd. Sterker nog, die wet is er nog steeds niet.

Daarom hebben de VEB en Deminor de rechter gevraagd te bepalen op welke wijze en met welke waarborgen de Nederlandse Staat had moeten handelen. De rechtbank stelt dat er een noodsituatie was die het optreden van de Nederlandse Staat rechtvaardigt, zonder dat verder uit te werken.

Daar komt nog bij dat het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Fortis, Fortis Insurance Netherlands - thans ASR, een bijzondere positie inneemt omdat er geen noodzaak tot nationalisatie van dat gezonde bedrijfsonderdeel bestond en omdat de Nederlandse Staat een prijs heeft bedongen die niet was gebaseerd op een correcte waardering.

De rechtbank stelt dat het lastig was voor de Nederlandse Staat en Fortis om de verzekeringsactiviteiten los te koppelen van de rest van het Nederlandse concern. Een opmerkelijke overweging gezien heit feit dat het Nederlandse onderdeel van Fortis op dat moment wel werd losgekoppeld van het Belgische onderdeel.

Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Fortis, Fortis Insurance Netherlands - thans ASR, neemt hier een bijzondere positie in omdat er geen noodzaak tot nationalisatie van dat gezonde bedrijfsonderdeel bestond. De Nederlandse Staat heeft een prijs bedongen die niet was gebaseerd op een correcte waardering.

De rechtbank stelt dat het lastig was voor de Nederlandse Staat en Fortis om de verzekeringsactiviteiten los te koppelen van de rest van het Nederlandse concern. Een opmerkelijke overweging gezien het feit dat het Nederlandse onderdeel van Fortis op dat moment wel werd losgekoppeld van het Belgische onderdeel. 
 
De VEB en Deminor beraden zich over de te nemen vervolgstappen.

Meer pijlen op de boog
De prodedure tegen de Staat is één onderdeel van de acties die de VEB onderneemt om recht te halen voor gedupeerde aandeelhouders Fortis. 

Er lopen nog twee procedures in deze actie. Een overzicht:  

Rechters staan voor oordeel over wanbeleid bij Fortis
Ging bankverzekeraar Fortis ten onder aan slecht bestuur? Volgens beleggers is die kwalificatie zonder meer van toepassing.

Het naar de gang van zaken bij Fortis laat weinig aan duidelijkheid over. Het is nu wachten op de uitspraak van het gerechtshof. Gezien de omvang van het dossier is de verwachting dat dit nog minimaal een half jaar kan duren.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net