VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Opsplitsing ASMI definitief van de baan

De inkt onder een uitspraak van de Amsterdamse Ondernemingskamer is nog nauwelijks droog, of ASMI haalt een streep door haar belofte om in 2012 serieus te gaan kijken naar een mogelijke tweeënsplitsing van het bedrijf.

Die boodschap had president-commissaris Gert-Jan Kramer voor beleggers tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (ava) van ASMI.

‘Laat ik duidelijk zijn, aan de sommetjes van analisten heb ik geen boodschap en ze zijn ook onjuist.'

Daarmee wilde Kramer meteen duidelijk maken dat de nog altijd negatieve waarde van de zogenaamde front-end divisie (apparatuur voor de eerste stappen in het productieproces van chips) geen reden is om volgend jaar kritisch te kijken naar de samenstelling van het bedrijf.

Afgewezen
Vorige maand wees de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een verzoek af van enkele activistische aandeelhouders om het onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij de toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie te hervatten. Dit onderzoek zou zich vooral moeten toespitsen op het inzetten van een beschermingswal in 2008.

De kiem van het conflict lag bij de bedrijfssamenstelling. Beleggers hadden hun vraagtekens bij de logica om de beide divisies bijeen te houden, waarbij de structureel verlieslatende front-end gesubsidieerd wordt door de dividenden die ASMI ontvangt van haar dochter ASM PT.

‘Twee sterke benen'
‘Dit bedrijf heeft twee sterke benen nodig en een zekere omvang om investeringen te kunnen doen. Een afsplitsing van de front-end en back-end divisie is daarom geen wenselijke zaak', aldus Kramer.

De uitkomst van de voor medio 2012 geplande discussie met beleggers over de ondernemingsstructuur lijkt daarmee nu al vast te staan.

In de ava van vorig jaar probeerde ASMI beleggers na jarenlange verhitte discussies tevreden te stellen door toe te zeggen in 2012 de ondernemingsstructuur serieus te willen bediscussiëren.

Negatieve waarde verder opgelopen
Het item blijft actueel. De negatieve waarde van front-end is de laatste tijd verder opgelopen.

Behalve de front-enddivisie houdt ASMI een belang van 52,6 procent in het op de Hongkongse beurs genoteerde ASM PT. Dit back-endbedrijf, eveneens opgezet door ASMI's founding father Arthur del Prado, is marktleider op het gebied van machines voor de assemblage en verpakking van chips.

Het ASM PT belang is dankzij de recente koersspurt inmiddels ongeveer 2 miljard euro waard, terwijl de marktkapitalisatie van heel ASMI 1,5 miljard euro bedraagt.

ASMI is op de beurs daardoor minder waard dan de som van haar twee delen. De marktwaarde van front-end is sinds 2001 gedaald van zo'n 400 miljoen euro positief naar ongeveer 500 miljoen euro negatief nu, 100 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Mogelijke zeperd door Lehman Brothers
Het faillissement van Lehman Brothers dreigt onverwacht nog een staartje te krijgen voor ASMI. In 2008 gaf bestuursvoorzitter Chuck del Prado aan de Amerikaanse zakenbank de opdracht om 2,5 miljoen aandelen ASMI uit de markt te halen.


Terwijl Del Prado en zijn financiële rechterhand Peter van Bommel dachten dat het inkoopprogramma volledig was afgerond, kwamen de Lehman-curatoren onlangs met het bericht dat er nog een bedrag van 6,8 miljoen dollar bij de zakenbank was geparkeerd en nog niet was besteed voor de aandeleninkoop.

ASMI is daardoor inmiddels een zogenaamde concurrente schuldeiser geworden. Ondertussen had ASMI wel al, naar inmiddels blijkt ten onrechte, alle 2,5 miljoen aandelen uit haar boeken gehaald.

Van Bommel kon niet zeggen wat de uitkomst zal worden, maar verwacht in ieder geval niet voor 2013 duidelijkheid. Als ASMI niets kan terughalen, dan krijgt het bedrijf een schadepost van 6,8 miljoen dollar voor haar kiezen die ten laste van de winst gaat.

Verdamping voorkomen
Tegenover deze mogelijke zeperd staat wellicht wel een belastingmeevaller. ASMI's accountant Deloitte draait momenteel overuren om te voorkomen dat het bedrijf dit jaar 142 miljoen euro aan compensabele verliezen ziet verdampen.

‘De trukendoos moet open', aldus Van Bommel. De totale verliescompensatie, waarmee toekomstige winsten kunnen worden verrekend om belastingafdracht te voorkomen, van ASMI is nu zo'n 550 miljoen euro. Belasting betaalt het bedrijf daardoor al jaren niet.

Winstimpuls door overname
ASMI’s dochterbedrijf ASM PT sloeg vorig jaar een belangrijke slag met de overname van Siemens-dochter SEAS. Deze in München gehuisveste ontwikkelaar en producent van assemblagemachines is in juli voor een symbolisch bedrag van één euro ingelijfd.

Wel heeft ASM PT zich vastgelegd om de komende zes jaar 120 miljoen euro werkkapitaal op te hoesten. Onder de vlag van Siemens was SEAS jaren sterk verlieslatend, maar onder de nieuwe eigenaar is integratie inmiddels voltooid en droeg SEAS in het eerste kwartaal 2011 bescheiden aan de winst bij.

Omdat het moederbedrijf er koste wat kost van af wilde, kon ASMI een goede prijs bedingen. Van Bommel voorspelt zelfs halverwege 2011 tientallen miljoenen euro’s te kunnen bijschrijven wegens badwill (de mate waarin de reële waarde van het overgenomen actief/bedrijf de koopprijs overstijgt).