VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Octoplus blijft afhankelijk van succes één technologie

De nieuwe bestuursvoorzitter Jan Egberts kan het niet vaak genoeg herhalen: OctoPlus is geen biotechbedrijf en het risicoprofiel is dan ook beduidend lager. Daarover lopen de meningen uiteen.

Bestuursvoorzitter Jan Egberts van Octoplus helpt graag een misverstand uit de wereld. OctoPlus is geen biotechbedrijf en het risicoprofiel is dan ook beduidend lager.

Tegenover aandeelhouders typeerde hij het bedrijf als een ‘een gespecialiseerde farmaceutische ontwikkelaar, die haar eigen, bewezen technologie toepast op bestaande medicijnen van derden'.

Hiermee zijn deze medicijnen effectiever te injecteren, met veel minder ongewenste bijwerkingen.

Over het vermeende lage risicoprofiel lopen de meningen uiteen.

Kans op jackpot
Alles staat of valt met Locteron, een (toekomstig) Hepatitis C medicijn dat zich aan het eind van ontwikkelingsfase 2 bevindt. In dit stadium wordt op mensen getest of de technologie effectief is.

In feite is Locteron geen eigendom meer van Octoplus. In tijden van grote financiële nood heeft Octoplus de technologie overgedaan aan het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Biolex.

Toch blijft het lot van OctoPlus nauw verbonden met Locteron. Octoplus ontvangt ‘milestone' betalingen van Biolex op het moment dat bepaalde doelen in ontwikkeling van de technologie worden behaald.

Ook zal OctoPlus (verkoop- plus productie) royalties ontvangen van iets meer dan 10 procent van eventuele toekomstige verkoopopbrengsten, als Locteron ook ontwikkelingsfase 3 succesvol heeft doorlopen. In deze fase wordt de technologie getest op grote groepen mensen.

De Hepatitis C markt voor medicijnen als Locteron zal naar verwachting groeien van 2,5 naar 8 miljard dollar. Als Locteron i uiteindelijk wordt goedgekeurd en een serieus marktaandeel verwerft, zullen de opbrengsten voor OctoPlus gemakkelijk een veelvoud bedragen van de huidige marktkapitalisatie van zo'n 45 miljoen euro.

Daarnaast verwacht OctoPlus dat haar technologie voor vele andere medicijnen toepasbaar is.

Aanzienlijke risico's
Helaas, dit soort kansen komt niet zonder risico's. Goedkeuringsprocessen van medicijnen gaan zelden soepel en als ze al succesvol zijn, zijn vertragingen een zekerheid. Voorts is OctoPlus afhankelijk van Biolex, niet bepaald de financieel meest draagkrachtige partner.

Zodra fase 3 wordt gestart, zou Biolex zo'n 13 miljoen euro over moeten maken naar OctoPlus. Zelfs Biolex zal hulp van sterke partijen nodig hebben en moet naarstig op zoek naar commerciële distributiepartners, mocht Locteron ook fase 3 overleven.

De rest van de pijplijn van OctoPlus verkeert nog in een zeer pril stadium, dus daar hoeven voorlopig geen grote opbrengsten van verwacht te worden, op wellicht een enkele vroege milestone in het meest optimistische scenario.

Kasstroom om tijd te kunnen uitzitten
In de tussentijd moet OctoPlus zelf haar broek weten op te houden. De kostenstructuur van de onderneming is stevig gereduceerd en een groot deel van de personeelskosten kan worden gedekt door op uurbasis werk te leveren aan derden.

Tegenover beleggers gaf topman Egberts aan dat de onderneming, zelfs zonder milestones, op middellange termijn een neutrale of positieve operationele kasstroom wil halen, maar weigerde specifieker zijn over deze ambities.

LEES MEER:

18 februari 2011

 8 juni 2010

Op de hoogte blijven?