VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Autodealer Stern wil profiteren van nieuwe saneringsronde

Door de crisis is de autodealermarkt behoorlijk geraakt. Volgens Henk van der Kwast, ceo van Stern, zit er een tweede saneringsronde aan te komen.

Na de diepe winstval in 2009 waren er bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Stern weer blije gezichten. De markt trekt aan en het bedrijf heeft de kans gegrepen om efficiënter te werk te gaan.

Gematigd optimistisch
In het eerste kwartaal de verkopen van zowel personen - als bedrijfswagens in Nederland bijna een kwart hoger dan een jaar geleden.

De onderneming heeft in Nederland een marktaandeel van 4,7 procent in personenwagens en van 7,6 procent in bedrijfswagens.


Omdat er steeds meer kleinere auto's worden verkocht, vertalen grotere aantallen zich echter niet één op één in hogere inkomsten, zo waarschuwde topman Van der Kwast.

De positieve vooruitzichten over winstgevendheid zijn dan ook vooral gebaseerd op de hogere efficiëntie en lagere rentelasten.

Na dit jaar denkt Stern te profiteren van hogere aantallen auto's in de zakelijke markt. Hierdoor zal de gemiddelde verkoopprijs van de auto's hoger komt te liggen en kan de winstgevendheid verder omhoog.

Weer dividend
De situatie bij Stern steekt positief af ten opzichte van de rest van de markt. Veel concurrenten hebben de crisis maar ternauwernood overleefd. Er hoeft dan ook maar iets te gebeuren of deze bedrijven komen in de problemen.

Na twee jaar radiostilte keerde Stern over 2010 weer dividend uit, 0,70 euro in contanten en 0,30 in aandelen. Voor deze constructie werd gekozen omdat de banken Stern een grens van 4 miljoen euro aan contant dividend hadden opgelegd.

Vanaf nu is dat anders. Door de verbeterde financiële positie is Stern dit jaar vrij in de bepaling van de omvang van het contante dividend.

Voorzichtig met overnemen
Ondanks het feit dat het huishoudboekje op orde is en er bedrijven op de markt komen, zal Stern niet actief op acquisitiepad gaan. Er zit namelijk veel rotzooi tussen en Stern wil graag de sterke financiële positie handhaven en het eigen huis nog efficiënter maken. beter te isoleren.

Dat wil niet zeggen dat Stern niet zal toeslaan indien zich kansen voordoen. Stern wil zijn huidige marktaandeel op termijn flink verhogen. Zowel in personenwagens als bedrijfswagens moet het marktaandeel naar 10 procent. Acquisities zullen daarvoor nodig zijn.

Verder is het ook nog even afwachten wat de impact van de nieuwe Europese mededingingsregels voor de voertuigensector gaat worden, die vanaf juni 2013 van kracht wordt.

Volgens de nieuwe regels krijgen fabrikanten en importeurs meer invloed op de dealers. Van der Kwast denkt uiteindelijk ook hier profijt van te hebben.

Bedrijven die meerdere merken in de showroom hebben zullen dit uit efficiency-oogpunt niet meer vol kunnen houden. Stern heeft altijd in een single brand strategie geloofd. Verder zullen importeurs bij voorkeur zaken doen met financieel solide bedrijven.