VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Drie boekhoudtrucjes van kleine kaartenmaker AND

Het jaarverslag van de kaartenmaker AND behoort met 47 pagina's tot de dunste op het Damrak. Maar bestuur en accountant van de kleine kaartenmaker doen op creatief vlak zeker niet onder voor hun grotere collega's.

Het laatste woord in het jaarverslag van ieder bedrijf is aan de accountant. Hij moet zijn goedkeuring geven aan de gepresenteerde cijfers en overige informatie.

De accountantsverklaring is normaal gesproken weinig opwindende lectuur. In de regel houden de cijferaars het bij een paar standaardzinnen.

En dus valt het extra op als de accountant afwijkt van de standaard tekst. Zoals bij AND, producent van digitale kaarten bestemd voor navigatiesoftware.

In het laatste jaarverslag spreekt de accountant over ‘onzekerheid...met betrekking tot de uitkomst van een rechtszaak...'.

 
Uit het jaarverslag van AND 

Schikken en betalen
Het gaat om een akkefietje begin deze eeuw. AND verbrak het contract met een distributiepartner eenzijdig. Nog steeds is topman Maarten Oldenhof van AND overtuigd van die beslissing. Maar de rechter oordeelde anders en stelde AND in het ongelijk.

De rechter heeft nog niet bepaald hoeveel schadevergoeding AND aan zijn voormalige partner moet betalen. Het bedrijf heeft al een tijd 100.000 euro opzij gezet.

Dit jaar is daar plots 25.000 euro bijgekomen, geen gigantisch bedrag, maar in het geval van AND toch ongeveer een derde van het bedrag dat in 2010 binnen de onderneming bleef (vrije kasstroom).

Of die 125.000 euro genoeg is blijft de vraag. AND bood dit bedrag eerder als schikking aan, maar de tegenpartij vond dit veel te laag.

´Ik heb geen idee wat het eindoordeel van de rechter zal zijn, maar het schadebedrag zou aanzienlijk hoger kunnen liggen´, aldus Oldenhof tegenover aandeelhouders tijdens de laatste vergadering.

Een hoge omzet
Een ander conflict pakt beter uit voor AND en ook hier valt de manier van boekhouden op. De kaartenmaker kreeg ruzie met een leverancier van de digitale kaart van Engeland.

Een toeleverancier die had geholpen met de samenstelling van de kaart had gegevens gebruikt waar dat niet mocht. Hierdoor was het verboden om de kaart te verkopen. De kaart van Engeland zal niet opnieuw gemaakt worden, en zal dus nooit meer geld opleveren.

Het schikkingsbedrag van twee miljoen euro vergoedt deze gederfde inkomsten. 'Aangezien deze twee miljoen euro uit operationele activiteiten is voorgekomen hebben we dit als omzet geboekt', aldus Oldenhof.

Dat is opmerkelijk voor een eenmalige meevaller en zet de prestaties afgelopen jaar in een ander daglicht.
In het jaarverslag valt te lezen dat ´AND ondanks de moeilijke marktomstandigheden een positieve groei in omzet en resultaat heeft weten te behalen.'

Zonder het schikkingsbedrag is de omzet afgelopen jaar juist gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Lucht in de balans
De lenige boekhoudmethoden bij AND zijn niet nieuw. Ieder jaar verwerkt AND een deel van de gemaakte ontwikkelingskosten van haar digitale kaarten als bezitting op de balans.

Dit ‘activeren' van kosten zorgt ervoor dat het bedrijf de laatste jaren zwarte cijfers haalde.  Als gevolg van deze boekhoudmethode is de post immateriële activa, niets anders dan alle digitale kaarten bij elkaar, gegroeid van een kleine 6 miljoen euro in 2005 tot dik 17 miljoen euro in 2010.

Hamvraag is ieder jaar of deze kaartendatabase werkelijk genoeg zal opleveren om dit bedrag van 17 miljoen euro, ruim twee derde van het balanstotaal, te rechtvaardigen. ‘Ik zie op dit moment geen reden om af te boeken en als die tijd zal komen, dan is dat zo´, aldus een laconieke Oldenhof.

Even rekenen
Er zijn indicaties dat die tijd eerder zal komen dan AND lief is. Wie bijvoorbeeld de mening van beleggers peilt en naar de marktwaarde van AND kijkt ziet dat deze met 14 miljoen euro, aanzienlijk lager ligt dan de immateriële activa post.

Even rekenen leert dat de vrije kasstroom van AND de komende vijf jaar ieder jaar met een kleine 30 procent moet stijgen om de post te legitimeren. Dit jaar wordt dat moeilijk. In de was de omzet lager dan vorig jaar. Bovendien werd er verlies geleden.

Maar er is een andere balanspost die er op hint dat de actiefpost zachter is dan Oldenhof doet geloven. ‘De gewaardeerde verliescompensatie van de Nederlandse vennootschappen bedraagt ultimo 2010 13,5 miljoen euro (2009: 18,2 miljoen euro)'.

Kort gezegd kan AND verliezen uit het verleden gebruiken om geen of minder belasting te betalen in de toekomst, maar dan moet er wel winst gemaakt worden.

De afwaardering van 18,2 miljoen euro naar 13,5 miljoen die gebaseerd is ‘op de meest recente budgetten' geeft voor een gedeelte aan dat de toekomstige winstgevendheid lager ligt dan toen AND het jaarverslag van vorig jaar schreef.

Hoewel een groot deel van de afboeking plaatsvindt omdat er juist papieren winst is geboekt, wordt ook een gedeelte van de afboeking veroorzaakt door lager dan aanvankelijk gedachte winstgevendheid in de toekomst.