VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hét dilemma voor beleggers: macro ontwikkelingen of bedrijfscijfers

Het zijn uiterst complexe tijden voor beleggers. De economie hapert en de schuldenproblematiek brengt grote risico’s met zich mee. Aan de andere kant draaien bedrijven goed. Wat is de beste strategie?

Beleggen is een serieuze aangelegenheid, maar helaas met een onzekere uitkomst. Velen trekt dat juist aan, terwijl het ook veel mensen afschrikt. Beleggen in deze tijden lijkt om steeds sterkere zenuwen te vragen.

Wie het nieuws volgt over de schuldenproblemen van landen zal niet zo snel in de beurs stappen. Wie daarentegen goed volgt hoe het bedrijfsleven momenteel draait denkt daar wellicht anders over.

Wennen aan extremen
De koersval in 2008 ten tijde van de kredietcrisis was enorm en zal genoeg mensen hebben doen besluiten nooit meer geld in aandelen te stoppen.

Herstel kwam er echter ook, en minstens zo snel. Het heeft er alle schijn van dat we aan dit soort extreme bewegingen moeten wennen.

Bedrijven die over een goed management beschikken hebben tijdig ingegrepen en hun kosten en schulden verlaagd. Toen de orders weer binnenstroomden ontstond er als het ware een hefboom in de winstontwikkeling.

De kredietcrisis heeft aangetoond dat macro-economische ontwikkelingen vrijwel altijd effect hebben op bedrijfsprestaties en daarmee op beurskoersen. Bedrijven maken immers grotendeels de economie. Zij investeren, zorgen voor werkgelegenheid en daarmee voor consumptie naar hun eigen producten en diensten.

Beurzen verwerken informatie sneller dan bedrijfswinsten dalen. Dat is logisch omdat bedrijven teren op orders uit het verleden.

De andere kant is ook waar: beurskoersen herstellen sneller dan bedrijfswinsten. Ook dat is goed verklaarbaar omdat nieuwe orders zich niet direct in vertalen in harde euro’s en de kostenstructuur van bedrijven grotendeels inflexibel is.

Bedrijven zijn sterk
Momenteel voeren macro-economische ontwikkelingen de boventoon op de beurs. Met de kredietcrisis in het achterhoofd nemen beleggers vast afscheid van hun vaak gekoesterde aandelen in de hoop deze later goedkoper terug te kunnen kopen.

Op het eerste gezicht geen verkeerde strategie. De koersen van veel bedrijven zijn de laatste tijd flink gestegen en verdisconteren een verdere winststijging voor dit en volgend jaar. Analisten rekenen ook op een aanhoudende winstgroei.

Weer terugkijkend naar de kredietcrisis zaten ook toen veel analisten ernaast en hadden zij de winstval niet zien aankomen.

Timing
Verkopen en later weer terugkopen vraagt om een goede timing. Daalt de koers conform verwachting dan is terugkopen op een lager niveau rendabeler geweest dan de buy and hold strategie.

Echter, door de aandelen gedurende enige tijd niet in bezit te hebben wordt ook een risico gelopen en wel op koersstijging. Het zal ook niet de eerste keer zijn dat een bedrijf in de koersval wordt overgenomen.

Dit ‘risico’ lijkt nu groter dan tijdens de kredietcrisis, omdat bedrijven er financieel een stuk beter voor staan en goed in staat zijn overnames te plegen. In tijden van economische slapte zijn overnames vaak de enige weg om groei te bereiken.

De uitverkoop op het Damrak kwam vorig jaar goed op stoom. Bedrijven als Draka en Crucell verlieten het toneel.

Het is nu weer enige tijd stil, maar de vlam schiet zo weer in de pan. Er zijn genoeg bedrijven op te noemen die interessant kunnen zijn, juist omdat ze goed lopen en hun huishoudboekje op orde hebben. Niet valt uit te sluiten dat er steeds meer interesse komt vanuit bijvoorbeeld China voor Westerse ondernemingen.

De geschiedenis heeft uitgewezen dat goede bedrijven uiteindelijk meer waard worden, door alle crises heen. Warren Buffet bewijst dat je met een dergelijke strategie steenrijk kunt worden.

Rest alleen nog de vraag wat nu precies die goede bedrijven zijn. Beleggers moeten in de huidige complexe globaliserende wereld in ieder geval hun huiswerk doen. En dan nog blijft de uitkomst onzeker, dat zal nooit veranderen.