VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Markt wil duidelijkheid over lot Griekse schuld

De Griekse schuldenproblematiek hangt te lang boven de markt. Beleggers snakken naar een oplossing. Duitsland pleit voor gedwongen looptijdverlening, maar dat maakt Griekenland niet automatisch sterker.

Het wil de Europese autoriteiten maar niet lukken op één lijn te komen over het dossier Griekenland. Een tweede reddingsplan is noodzakelijk, maar de voorwaarden waartegen moeten nog wel even ingevuld worden.

De Duitse minister van financiën Wolfgang Schauble lanceerde een voorstel om de looptijd van alle uitstaande Griekse schuld met 7 jaar te verlengen. Private partijen zouden zo ook hun bijdrage moeten leveren.

Risico's
De Europese Centrale Bank (ECB) en Frankrijk zijn daar op tegen omdat dat in hun ogen grote financiële risico’s met zich meebrengt.

Ratingbureaus als Moody’s zouden looptijdverlening namelijk als een gedwongen actie kunnen classificeren en Griekenland in hun ogen als wanbetaler te boek staan.

Daarmee zou een zogeheten ‘credit event’ ontstaan. Banken zouden feitelijk moeten gaan afwaarderen, omdat door het uitstellen van de rente- en aflossing de huidige ‘contante’ waarde van de leningen lager komt te liggen.

De ECB en Frankrijk zijn wel te porren voor een plan dat banken op vrijwillige basis de ontvangen aflossing op aflopende Griekse schuldtitels herbeleggen in nieuwe Griekse leningen.

Tijdens de persconferentie over het maandelijkse rentebesluit benadrukte Trichet nog eens fel tegen gedwongen looptijdverlening te zijn.

Spijkers met koppen
Hoogste tijd om spijkers met koppen te slaan, want door al deze onduidelijkheid is de marktrente op Grieks schuldpapier weer opgelopen, terwijl de rente op staatspapier van de Europese kernlanden en de Verenigde Staten weer aan een dalende lijn zijn begonnen.

Dat laatste vindt deels zijn oorzaak in een verschuiving van risicovol staatspapier naar landen met een betere financiële huishouding, maar uiteraard zijn het vooral de zorgen over de economische groei die de rente drukken.

“Niet herstructureren”
Waar de regeringsleiders van de kernlanden en de ECB bakkeleien over de vorm van de herstructurering van de Griekse schuld, zijn er ook tegenstanders. David Scammell, hoofd Europese en Britse rentebeleid van vermogensbeheerder Schroders, is er daar een van.

Volgens Scammell zijn de kosten van een herstructurering veel hoger dan de te behalen voordelen. En dat geldt zowel voor Griekenland als voor de rest van Europa.

Een herstructurering verandert volgens Scammell namelijk niets aan de problemen van de Griekse staatsinkomsten en de totale schuld van het land. Sterker, de strateeg is van mening dat de problemen er alleen maar erger door worden. Banken en particuliere vermogens zullen schade lijden en het vertrouwen zal worden aangetast.

Na een herstructurering zal het voor Griekenland ook niet eenvoudiger worden een beroep op de kapitaalmarkt te doen, zo is de verwachting van Scammell, die in een herstructurering grote besmettingsgevaren ziet naar andere eurolanden.