VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ambities NedSense maken nieuwe aandelenuitgifte onvermijdelijk

NedSense heeft op korte termijn aanvullende financiering nodig. Het Vianense softwarebedrijf verdient nog onvoldoende geld om in haar financieringsbehoefte te kunnen voorzien.

Een nieuwe aandelenuitgifte ligt in het verschiet. Bestuursvoorzitter Pieter Aarts liet doorschemeren dat NedSense gelet op de huidige financiële positie nog niet bij een bank hoeft aan te kloppen. Pas op zijn vroegst in 2012 gaat bancaire financiering tot de mogelijkheden  behoren.

Het nettoverlies kwam vorig jaar bij een omzet van 9,5 miljoen euro uit op acht euroton, een halvering ten opzichte van 2009. De operationele kasstroom is weliswaar ruim 1,2 miljoen euro positief, maar slechts vanwege de hogere afschrijvingen en andere bijzondere waardeverminderingen (1,6 miljoen euro). ‘Maar de moeilijkste periode is achter de rug’, aldus Aarts tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. 


Emissie ter overbrugging
Door de wankele financiële positie dreigt er al op korte termijn een gat te ontstaan in de financiële huishouding. Aarts en zijn medebestuurder Hein Pullens deden weinig moeite om te ontkennen dat een aandelenemissie ter overbrugging onvermijdelijk is.

De omvang en vorm (onderhands of claimemissie) van de emissie is nog niet duidelijk. Als NedSense met de emissieopbrengst in een klap de openstaande lening van ruim twee miljoen euro wil aflossen, ligt een claimemissie voor de hand. Maar deze piste is riskanter en gaat bovendien gepaard met hogere kosten voor een begeleidende zakenbank en advocaten.

Een beperkte onderhandse emissie bij een of meerdere grootaandeelhouders, acht partijen houden samen zo’n 75 procent van alle uitstaande aandelen, zal vrijwel zeker slagen, maar brengt opnieuw verwatering voor de zittende belegger met zich mee. Bijkomend nadeel is ook dat de kans op aanvullende aandelenemissies aanwezig blijft.

Vorig jaar moest NedSense ook al met de pet rond bij enkele grootaandeelhouders. Deze onderhandse uitgifte betekende toen een verwatering van 40 procent voor de kleine belegger die niet mee mocht doen.

Waarschuwing accountant
Voor accountant KPMG is het nakende financieringsgat reden om ook dit jaar een kanttekening te plaatsen bij de jaarrekening.

Directe aanleiding voor de accountant is dat NedSense vanaf januari 2012 moet beginnen met aflossen van een lening ter grootte van 2,1 miljoen euro. De operationele kasstroom van het bedrijf is nog onvoldoende om aan deze aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Geld nodig voor groei
NedSense heeft in 2010 flink geïnvesteerd in een zelfontwikkeld programma LOFT, een virtuele 3D-omgeving waarin de klanten van NedSense hun producten aan geïnteresseerden kunnen tonen.

Hoewel de omzet van LOFT in 2010 nog verwaarloosbaar was, moet LOFT binnen enkele jaren evenveel omzet genereert als NedGraphics (ontwerpprogramma), op dit moment met een omzet van 8,5 miljoen euro het belangrijkste onderdeel van NedSense.

In 2011 wil NedSense haar zelfverklaarde paradepaardje wezenlijk laten groeien. Niet alleen autonoom maar ook via selectieve acquisitie van internetbedrijven in Europa en de Verenigde Staten. En ook daarvoor ontbreekt het de onderneming nog aan financiële middelen. De omvang van de markt van LOFT schat Aarts op twee a drie miljard euro. Maar zelfs als NedSense haar omzet weet op te schroeven richting haar eigen doelstelling, dan blijft de onderneming een haast verwaarloosbare speler op de wereldmarkt.

Lees meer:

7 juli 2010

Op de hoogte blijven?