VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De grote ratingbureaus mogen nu niet te kritisch zijn

Het schuldenprobleem in Europa is nog lang niet opgelost. Sterker, het kan allemaal nog totaal verkeerd aflopen. En dus neemt de druk op kredietbeoordelaars verder toe.

Op één dag krijgen kredietbeoordelaars de wind van voren van zowel bondskanselier Angela Merkel als de Europese Commissie.

Duidelijker kan de macht van deze rating agency´s eigenlijk niet geïllustreerd worden. En dat was na de recente kredietcrisis toch niet vanzelfsprekend.

In potjes zwarte pieten over de schuldigen van de kredietcrisis zijn kredietbeoordelaars als Moody's, Standard & Poor's (S&P) en Fitch steevast van de partij.

Per slot van rekening had zakenbank Lehman Brothers nog vlak voor zijn teloorgang een A rating van alle drie de grote rating agencies.

Het lijkt er op alsof de rating bureaus nu naar de andere kant zijn doorgeslagen en om de haverklap met een kredietverlaging komen voor één van de Zuid-Europese landen.

Default?
In de Griekse schuldencrisis wordt van private schuldeisers gevraagd vrijwillig ongeveer een kwart van het noodzakelijk geachte nieuwe steunpakket van 110 miljard euro voor hun rekening te nemen.

Daarmee wordt voornamelijk tijd gewonnen, want Griekenland zal mogelijk al snel weer moeten aankloppen.

Acuut probleem waar het eurogebied nu voor wordt gesteld is dat het vrijwillig doorrollen van de Griekse schuld door de kredietbeoordelaars waarschijnlijk als een vorm van Griekse wanbetaling (‘default') wordt gezien.

De herbelegging vindt namelijk tegen een lagere rente plaats dan de geldende marktrente. Logisch, anders schieten de Grieken er niets mee op. Hierdoor wordt Griekenland als het ware kunstmatig van zijn verplichtingen ontslagen en blijft het technisch gezien in gebreke.

Geen ‘haircut', het kwijtschelden van schuld, maar volgens S&P komt dat Griekenland toch op een ‘selectieve default' te staan, de op een na laagste status. De andere kredietbeoordelaars zullen daar waarschijnlijk net zo over denken.

Kettingreactie
Bij een dergelijke default rating mag de Europese Centrale Bank (ECB) volgens haar eigen regels geen Grieks schuldpapier meer in onderpand nemen en dienen banken hun beleggingen in Griekse staatsobligaties af te waarderen.

Griekenland zal dan alsnog omvallen en vele instellingen met zich meesleuren. Een dergelijke kettingreactie moet hoe dan ook voorkomen worden.

Slimmigheidje
Feitelijk wil politiek Europa af van de macht van de ratingbureaus. Toch wordt het een lastig verhaal. Vooral omdat de bureaus nu wel uiterst kritisch en onafhankelijk lijken te opereren.

De Europese autoriteiten zullen een slimmigheidje moeten verzinnen en tegelijkertijd hun eigen geloofwaardigheid moeten zien te behouden.

Een zo'n slimmigheidje meldde de Financial Times. De ECB zou Griekenland van liquiditeiten blijven voorzien, mits zowel S&P, Moody's, Fitch en het Canadese ratingbureau Dominion Bond Rating Service (DBRS) Griekenland een default rating geven.

DBRS is een onbekende partij en heeft momenteel zelfs niet eens een rating op Griekenland. Of de ECB daarmee zijn geloofwaardigheid weet te behouden moet worden bezien. De ECB kan het beter zoeken in een andere vorm van herstructurering.

Kritisch naar bureaus
Aan de andere kant zal ook de rol van de ratingbureaus zelf kritisch beoordeeld moeten worden.

Hun macht is groot en een ratingverlaging kan werken als een soort self fulfilling prophecy en een land daadwerkelijk de afgrond in duwen.

Een lagere rating zorgt immers voor een hogere rente, dat een land in betalingsproblemen kan brengen. Wat dat betreft is de marktrente niet altijd een goede maatstaf.

Ratingsbureaus kunnen het eigenlijk nooit goed doen. Zijn zij te mild dan nemen kredietverstrekkers zonder het te weten te grote risico's door aan een dergelijk bedrijf of land te lenen. Zijn de bureaus te kritisch dan ontstaat een vicieuze cirkel de diepte in.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net