VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Amerikaanse arbeidsmarkt ligt er nog altijd slecht bij

Een meevallend cijfer over de Amerikaanse arbeidsmarkt zou lucht geven. maar de feiten spreken voor zich. De toch al laag gespannen verwachtingen waren zelfs veel te hoog gegrepen.

De Amerikaanse werkgelegenheidscijfers zijn altijd een belangrijk item voor beleggers, maar deze keer lijkt het allemaal nog een stukje gewichtiger.

De verwachtingen waren niet al te hoog gespannen, maar het cijfer valt toch nog flink tegen. Loonstrokenteller ADP gaf een eerste indicatie en die viel mee, maar ADP heeft beleggers wel eens meer op het verkeerde been gezet.

Na het teleurstellende aantal van 54.000 industriële banen die er in mei bijkwamen, gingenn economen volgens Bloomberg voor de maand juni gemiddeld uit van de creatie van 110.000 banen. Dat lijkt heel wat, maar is bij lange na niet voldoende om de werkloosheid terug te dringen. Het feitelijke cijfer van 18.000 ligt daar ruim onder. Voorts werd het cijfer over mei neerwaarts aangepast naar 25.000.

Om de werkloosheid te laten afnemen moeten er maandelijks naar schatting circa 150.000-200.000 banen bij komen. Dat dus alleen al om de groei van de bevolking bij te houden.

In het afgelopen halfjaar is dat slechts twee keer gelukt. In februari werden 235.000 banen geschapen en in april 232.000 banen. Over de afgelopen vijf maanden ligt het gemiddelde aantal nieuwe banen op 157.000 banen. Niet verwonderlijk is de werkloosheid de afgelopen maand gestegen van 9,1 procent tot 9,2 procent van de beroepsbevolking.

Niet hooggespannen
Op zich niet vreemd dat de markt al terughoudend was. De meeste macro-economische cijfers zijn niet erg florissant. Verder zijn beleggers en economen zich bewust van het feit dat er de laatste tijd nogal wat banen zijn gecreëerd met behulp van overheidssubsidie. Ook dat lijkt onder druk te komen.

Het zijn echter vooral de wat bedrukte woorden van Fed-voorzitter Ben Bernanke die de verwachtingen temperen. Bernanke liet vorige maand weten dat de Amerikaanse economie teleurstellend traag herstelt.

Met name zorgelijk is dat hij niet weet waarom dat zo is. Zelfs alle miljarden die de Fed in de economie heeft gepompt hebben er niet voor kunnen zorgen dat de werkloosheid is afgenomen. Logisch dat Bernanke zich wat zorgen maakt.

Het vertrouwen ontbreekt simpelweg bij bedrijven of de Amerikaanse consument zal blijven kopen. Het Amerikaanse bedrijfsleven is daarom terughoudend met het aannemen van nieuwe mensen.

Ongetwijfeld speelt de schuldenproblematiek in Europa daar een rol in, maar ook de omvangrijke schuldpositie van de Amerikaanse overheid zelf zorgt voor onrust. Verder worden de ontwikkelingen in China op de voet gevolgd.

De Chinese economie dreigt oververhit te raken en de Chinese centrale bank kwam deze week met de zoveelste renteverhoging om de inflatie in te dammen.

Van groot belang
De creatie van banen in zowel de private als de overheidssector is voor de Amerikaanse economie van groot belang. Dat creëert koopkracht en kan een bodem bieden onder de nog altijd slechte huizenmarkt.

Het zal een teken zijn van eigen kracht en de mogelijkheid geven de overheidsfinanciën beter op orde te krijgen. Blijkbaar werkt het huidige beleid niet en moeten de Amerikaanse autoriteiten het over een andere boeg gooien. 
 

Op de hoogte blijven?