VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Grootaandeelhouder slaagt in coupepoging bij Holland Colours

Het vertrekkende trio commissarissen van pigmentbedrijf Holland Colours heeft onderschat welk signaal naar beleggers uitging toen zij begin mei hun aftreden wereldkundig maakte.

Daarna kon de coup van grootaandeelhouder Holland Pigments echt beginnen. Die slaagde met de benoeming van drie nieuwe commissarissen uit de koker van Holland Pigments.

Dat is de uitkomst van een hectische aandeelhoudersvergadering van Holland Colours.

Twee maanden geleden kondigden president-commissaris Nico Gerardu, in het dagelijks leven bestuurslid bij het Heerlense fijnchemieconcern DSM, en zijn kompanen Harm van der Lof en Marcel Zegger hun vertrek aan vanwege onenigheid met Holland Pigments, die met 49,93 procent van de aandelen iedere aandeelhoudersvergadering domineert.

Het vierde lid van de raad van commissarissen, Jan Willem de Heer, zoon van oprichter Jan de Heer van de Apeldoornse kleurstoffenproducent blijft wel op zijn commissarispost.

Stempel
Het driemanschap meent zijn toezichthoudende rol niet meer voldoende te kunnen uitoefenen doordat Holland Pigments verder haar stempel wil drukken op het bedrijf. Zo wilde commissarissen een einde maken aan de in hun ogen achterhaalde werknemersparticipatieregeling, maar daar wilde Holland Pigments niet aan.

Werknemers van Holland Colours krijgen verplicht een deel van hun winstuitkering uitbetaald in aandelen Holland Pigments. Het belang van Pigments in het pigmentbedrijf neemt daardoor ieder jaar toe. Directe problemen met de winstdelingsregeling waren er volgens Gerardu niet, maar die verwacht hij op termijn wel.

De belangen van Holland Pigments zullen volgens hem binnen afzienbare tijd niet meer parallel lopen met die van de werknemers, bijvoorbeeld omdat De Heer zijn eigen koers gaat varen.

Holland Pigments wil geen bod doen
Ook zal het voornemen van Holland Pigments om haar aandelenbelang verder uit te breiden tot een meerderheidsbelang niet in goede aarde zijn gevallen. De scheidende commissarissen hebben geprobeerd Holland Pigments te overtuigen van een bod op alle aandelen, maar dit wuifde De Heer weg.

Pigments wordt via een stichting gedomineerd door de oprichter van Holland Colours, Jan de Heer. De stichting heeft een belang van circa 75 procent in Holland Pigments. Werknemers van Holland Colours hebben een belang van circa 20 procent.

Ruim de helft hiervan (11 procent) is weer in handen van de huidige directie. Daarin zit ook Tineke Veldhuis-Hagedoorn. Haar echtgenoot zit op zijn beurt weer samen met De Heer in het stichtingsbestuur.
Schaduw over prestaties
-Het conflict met Holland Pigments overschaduwt de goede resultaten over het laatst afgesloten boekjaar, dat bij Holland Colours van mei tot april loopt.

-Het pigmentbedrijf had met een jaaromzet van 60 miljoen euro een recordjaar en ook de winst per aandeel van 3,65 euro (2009/2010: 1,34 euro) mocht er zijn.

-Vooral een in 2008 gelanceerd kostenbesparingsprogramma gaf de winst een zetje.

-Toch is de vraag of dit winstniveau duurzaam is. Negen jaar geleden lag deze ongeveer op hetzelfde niveau.

-Volgens directeur Bernard van Schaik hoeven beleggers niet bang te zijn dat de komende jaren weer een terugval te zien zal geven.

Entree nieuwelingen
De aftocht van de oude commissarissen zette de deur open voor drie nieuwelingen. Holland Pigments heeft handig gebruik gemaakt van de ruimte die zij kreeg van de oude garde en parachuteerde drie eigen kandidaten in de raad van commissarissen (rvc).

Een actie waar scheidend president-commissaris Nico Gerardu en zijn collega's geen rekening mee hadden gehouden. Zonder opvolgers klaar te hebben staan, maakten de oude toezichthouders hun aftreden bekend en stortten het bedrijf in een gezagsvacuüm.

Een kolfje naar de hand van De Heer die drie mensen aanzocht om in de rvc plaats te nemen.
Allen & Overy advocaat Johan Kleyn, voormalig Getronics-bestuurder Cees van Luijck en Martin Kemper zijn de vazallen van Holland Pigments.

Zij laten de schijn op zich vooral het belang van Holland Pigments te dienen. In ieder geval bestaat de volledige rvc nu volledig uit personen uit de koker van De Heer senior. Hun handel en wandel zal onder een vergrootglas komen te liggen.