VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Focus op misleidingsprocedure

De VEB bewandelt verschillende wegen naar hetzelfde einddoel: compensatie voor gedupeerde beleggers Fortis.

De VEB ziet de meeste kans hierop in de misleidingzaak tegen Fortis, bestuurders van Fortis en de begeleidende banken.

Eén van de acties die ook namens beleggers is ondernomen betreft een procedure tegen de Nederlandse staat. Toen de Nederlandse staat in het najaar van 2008 delen van Fortis en ABN Amro nationaliseerde nam het niet alleen bank-onderdelen over, maar ook de verzekeringsactiviteiten, zonder dat daar noodzaak voor bestond.

De Nederlandse staat zou misbruik hebben gemaakt van de penibele situatie van Fortis door de Nederlandse verzekeringsactiviteiten onder de prijs te kopen. Deze procedure zag niet op de onjuiste berichtgeving over de maatregelen en berichtgeving in het weekend van 26 september 2008. Dat is een van de onderwerpen van de misleidingprocedure.

De rechtbank Amsterdam is het oneens met de VEB en heeft onlangs geoordeeld dat de Nederlandse staat niet onrechtmatig heeft gehandeld in de beslissende weekenden in september en oktober 2008.

De VEB heeft op basis van een inschatting van de proceskansen besloten niet in hoger beroep tegen deze uitspraak te gaan. Het feit dat Fortis niet meewerkt in deze procedure maakt het voor de VEB nog moeilijker de procedure in het voordeel van beleggers te laten eindigen.

Focus op misleiding
De beslissing heeft ook te maken met de sterke positie in die andere procedure, waarin voormalige Fortis-bestuurders en banken gedagvaard zijn wegens misleiding van beleggers.

Op basis van de bevindingen uit een eerder onderzoek naar de gang van zaken bij Fortis kan niet anders worden geconcludeerd dan dat Fortis beleggers heeft misleid en dat de bestuurders van Fortis gefaald hebben in het deugdelijk besturen van Fortis in de periode vanaf de overname van ABN Amro in 2007 tot de gedeeltelijke nationalisatie op 3 oktober 2008.

In die periode is volgens de VEB sprake van een misleidend prospectus en van andere misleidende publicaties en hebben bestuurders misleidende uitlatingen gedaan. Beleggers hebben daardoor schade geleden.

Vervolgstappen
Waarschijnlijk treffen alle 15 partijen elkaar medio oktober 2011 voor het eerst bij de rechtbank Amsterdam. Als de rechtbank beslist dat inderdaad onrechtmatig is gehandeld, zal de VEB een vordering tot schadevergoeding indienen bij de verantwoordelijke partijen.

Het gaat dan om voormalige bestuurders van Fortis , waaronder Maurice Lippens, Jean Paul Votron, Herman Verwilst, Filip Dierckx en Gilbert Mittler. En de banken Merrill Lynch, Fortis Bank (tegenwoordig BNP Paribas Fortis), ING Bank, Rabobank en Fox-Pitt Kelton.
Gerelateerde artikelen