VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

‘Bedrijfswinsten krijgen een flinke knauw'

Het seizoen van halfjaarcijfers komt langzaam op stoom. Hedgefondsmanager Leen den Hollander is niet al te positief gestemd en verwacht dalende beurzen. Dat wordt hem niet in dank afgenomen.

Sinds 2007 bestiert Leen den Hollander het hedge fonds Tradewind. Het fonds speculeert zowel op koersstijgingen ("long") als dalingen ("short") van kleine Nederlandse en Belgische fondsen.

In 2010 was het Nederlandse Tradewind met een rendement van bijna 40 procent één van de best presterende hedgefondsen in Europa. In 2011 staat de teller op iets meer dan 13 procent.

Den Hollander is niet al te positief over de bedrijfswinsten op kortere termijn. Een paar vragen aan één van de best presterende hedgefondsmanagers in 2010.

U verwacht dalende beurzen, waarom?
‘De macro-economische cijfers zijn niet al te florissant de laatste tijd. Denk bijvoorbeeld aan de tegenvallende groei van het nationaal inkomen en het vertrouwen van consumenten. Deze negatieve macro trend zal zich uiteindelijk vertalen in lagere waarderingen van individuele bedrijven op de beurs.

Daar komt nog bij dat de bedrijven er helemaal niet zo goed voor staan als veel analisten doen voorkomen. De winsten in de afgelopen jaren zijn vrijwel allemaal het gevolg van fikse kostenbesparingen, omzetten namen niet of nauwelijks toe.

We zagen al dat bedrijven die zwaar afhankelijk zijn van grondstoffen, zoals AkzoNobel en CSM, winstwaarschuwingen gaven. Als het macroklimaat verslechtert en consumenten de hand op de knip houden, zullen de winsten van veel bedrijven nog een flinke knauw krijgen.´

U verdiende vorige maand flink met koersdalingen van Grontmij, Imtech en SNS Reaal waar u short in zat. Hoe kijken topmannen u eigenlijk aan als u ze vertelt dat je verwacht dat hun koers zal dalen?
´In tegenstelling tot in bijvoorbeeld Amerika of Engeland waar short gaan gebruikelijker is, hebben sommige Nederlandse topmannen hier moeite mee. Een aantal haalt alles uit de kast om hun koers te ondersteunen, daarbij kunnen ze een criticaster niet gebruiken.

Zo komt het in Nederland voor dat de deur niet meer voor je open gaat en de bedrijven je liever zien gaan dan komen.

Bij grote onrust en dito koersuitslagen krijgen hedgefondsen vaak de zwarte piet toegeschoven. U bent het daarmee oneens. Waarom?
Hedgefondsen krijgen vaak het verwijt een dalende trend te veroorzaken door hun speculaties op een koersval ("short te gaan". Dat is onterecht.

In veel gevallen wordt de prijsdruk veroorzaakt door het (kudde) gedrag van institutionele beleggers. Politici begrijpen vaak niet dat hedge funds nooit zullen en kunnen speculeren tegen iets dat fundamenteel goed is.

Als iets niet goed geprijsd is, kunnen ze wel het proces versnellen, als een soort katalysator. Dit lijkt nu het geval in Griekenland. Je kan moeilijk hedge funds de schuld geven van de uit de hand gelopen begrotingen en zelfs fraude.

Soms lijkt het er in onze met schuld overladen wereld op dat koersen niet meer mogen dalen. Het gezonde en vooral noodzakelijke financiële proces om dood hout te saneren zodat de rest weer een betere toekomst heeft wordt hierdoor tegengehouden met alle gevolgen vandien.'