VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VS gaan deel geloofwaardigheid verliezen in plafond-klucht

Natuurlijk gaat Amerika komende dinsdag niet failliet. Maar de oplossing van de huidige problemen is geen verlossing. Schade is er zonder meer.

. De toestand is nog slechter dan gedacht.

De economische groei is lager dan eerder becijferd, het vertrouwen van consumenten blijkt uiterst fragiel en de recessie in de jaren 2007 tot 2009 blijkt nog dieper dan verwacht.

Het is een kolossale uitdaging voor beleidsbepalers in de Verenigde Staten om de groeimotor weer op gang te krijgen. Zeker als rekening wordt gehouden met de schertsvertoning die nu de gemoederen wereldwijd bezig houdt.

Klucht
Hoofdrol in de huidige klucht is er voor het inmiddels genoegzame bekende schuldenplafond, de kredietlimiet die Amerikaanse politici hun president sinds ongeveer honderd jaar opleggen.