VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers en markten moeten weer zelf met oplossingen komen

Miljarden aan overheidssteun en politieke acrobatiek op de vierkante millimeter hebben de onrust onder beleggers niet weg kunnen nemen. Financiële markten zijn weer op zichzelf aangewezen.

Los een aantal problemen voorgoed op. Dat was de boodschap van financiële markten aan de beleidsbepalers in Europa en de Verenigde Staten voor deze zomer.

In Europa etterde de schuldencrisis in Griekenland door met als gevolg dat ook andere eurolanden in problemen dreigde te komen.

In de Verenigde Staten over de te volgen route naar lagere overheidsschulden.

In beide gevallen kwamen beleidsbepalers in extremis met . Maar na de opluchting volgt de ontnuchtering. De problemen zijn niet opgelost en het ziet er niet naar uit dat overheden daarin op korte termijn gaan slagen.

Onrust
Eerst de gevolgen op korte termijn. Paniek en onrust vechten om voorrang op de beurzen. Beleggers keren aandelenmarkten de rug toe en vluchten in goud, betrouwbaar maar laag renderend staatspapier en Zwitserse franken. Op de obligatiemarkten zijn de rentes op bijvoorbeeld Spaans en Italiaans staatspapier fors gestegen.

Echt nieuwe wapenfeiten voor de nieuwe onrust zijn er niet. Het lijkt er meer op dat beleggers weer met hun neus op de feiten worden gedrukt over de onderliggende conditie van de economie.

Overheden bulken van de schuld, bedrijven en consumenten zuchten nog steeds onder hoge grondstof- en energieprijzen. Het vertrouwen in de economie is tanend, de vrees voor een nieuwe recessie groeit.

Sinds de crisis
De afgelopen drie jaar, sinds de kredietcrisis, moesten overheden steeds bijspringen om de economie weer op gang te brengen. Inmiddels lijkt de pijp leeg.

In de Verenigde Staten is voorlopig geen ruimte voor belastingverhogingen, alleen bezuinigingen. President Obama krijgt dus geen extra geld om de economie te stimuleren. In Europese landen is de bereidheid om meer steunmiljarden te leveren nog verder gezakt na de uitkomsten van het eerdere reddingsplan.

Zo is het weer aan de centrale banken en financiële markten om met oplossingen te komen. En daar zijn beleggers voorlopig niet gerust op.