VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuwe Steen blijft afwaarderen op kantorenportefeuille

De halfjaarcijfers van vastgoedfonds Nieuwe Steen Investments geven een bekend beeld. De afboekingen op kantoren zet onverminderd voort. De forse koersdruk op het aandeel spreekt boekdelen.

Nieuwe Steen Investments (NSI) staat aan de vooravond van een grote vlucht voorwaarts. Door de voorgenomen fusie met kantorenfonds VastNed O/I zal de portefeuille groeien van 1,3 miljard naar 2,4 miljard euro. En dat net nu de economische vooruitzichten verslechteren.

Sinds de beide fondsen de fusiegesprekken medio april van dit jaar weer hebben opgepikt is de koers van NSI met een kwart gedaald.

Het dividendrendement op het aandeel ligt daarmee inmiddels ruim boven de 10 procent, maar blijkbaar ziet de markt meer onheil.

Fusie
Het blijft dan ook nog maar de vraag of NSI in een keer de gewenste goedkeuring van de aandeelhouders voor de fusie zal krijgen.

Volgens de statuten van NSI dient ten minste tweederde van het geplaatste kapitaal op de op 26 augustus te houden buitengewone aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigd zijn, waarvan dan weer de meerderheid voor moet stemmen.

Blijkbaar is NSI er niet gerust op dat er genoeg aandeelhouders hun stem laten gelden, want het heeft een reisje naar Zwitserland in de aanbieding onder de aandeelhouders die stemmen.

Wordt het quorum van tweederde niet gehaald dan zal een nieuwe vergadering uitgeschreven moeten worden, wat tijd en geld kost.

Afboekingen
NSI heeft in het eerste halfjaar 12,8 miljoen euro op haar Nederlandse vastgoedportefeuille afgeboekt. Dat is 2 miljoen euro minder dan vorig jaar, maar de trend is nog niet gekeerd.

De winkelportefeuille werd het afgelopen halfjaar 2,6 miljoen euro meer waard, maar op de kantoren blijven afwaarderingen (15,5 miljoen euro) aan de orde van de dag.

De afgelopen drie en half jaar heeft NSI al circa 125 miljoen euro op de kantorentak afgeboekt, waarmee ruim 16 procent van de waarde verloren is gegaan.

Markthuren van kantoren staan nog altijd onder druk en datzelfde geldt voor de bezettingsgraad. Een kleine 15 procent van de kantoren van NSI staat leeg. Bij fusiepartner VastNed O/I is dat met 19 procent nog hoger.

Peptalk
Ondanks de slechte kantorenmarkt is NSI positief over de fusie met het kantorenfonds van VastNed.
Door meer schaal kan een actiever verhuurbeleid worden gevoerd, waardoor de bezettingsgraad omhoog kan en exploitatiekosten omlaag kunnen, althans dat is de bedoeling.

Eind dit jaar denkt NSI zelfs dat de neerwaartse trend in markthuren en bezettingsgraad in de Nederlandse kantorenmarkt op zijn einde loopt.

Dat moet uiteraard allemaal nog blijken. Het lijkt vooral wat peptalk om de fusie met VastNed O/I er door te krijgen.Opvallend namelijk dat VastNed spreekt over een uitdagende markt.

Dividend
Voorlopig hebben aandeelhouders NSI qua dividend nog niets te klagen, want het directe resultaat (huurinkomsten minus kosten) blijft redelijk stabiel en daar wordt het dividend op gebaseerd.

NSI stevent dit jaar af op een dividenduitkering van 1,30 euro per aandeel, wat op de huidige koers van 11 euro een dividendrendement betekent van 11,8 procent. Het dividend is echter niet meer dan een doekje voor het geleden koersverlies dit jaar. 

 Gerelateerde artikelen