VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB in overleg met Euronext over compensatie gedupeerde beleggers

De Vereniging van Effectenbezitters is in overleg met Euronext over compensatie van beleggers die gedupeerd zijn door een serie storingen bij het beursbedrijf. De VEB heeft een klachtenloket geopend voor beleggers die gedupeerd zijn door falende handelssystemen.

Beleggers zijn de laatste tijd regelmatig geconfronteerd met een falend handelssysteem bij beursplatform Euronext.

Door een reeks technische storingen was het een aantal malen niet mogelijk om te handelen of was de informatie die Euronext verschafte niet juist.

In het huidige onstuimige beursklimaat hebben beleggers wel iets anders aan hun hoofd dan rekening te houden met een haperende beurs. Zij mogen verwachten dat deze naar behoren functioneert.

om opheldering over de storingen. Vooral de afhandeling van de weekopties eind juli was onacceptabel. Door een storing kon de index toen niet worden berekend, precies op het moment dat de weekopties afliepen.

Later werd bekend dat daarom de slotkoers van de AEX de expiratiekoers was geworden, een zeer ongebruikelijke en onnodige gang van zaken.

Klachtenloket voor gedupperde beleggers
Inmiddels zijn de VEB en Euronext met elkaar in gesprek over manieren om gedupeerde beleggers te compenseren. Dit gesprek bevindt zich in een beginstadium en over de uitkomst valt nog niets te zeggen.

De VEB heeft een digitaal loket geopend waar beleggers hun klacht kunnen neerleggen.

Het gaat daarbij niet alleen om klachten over beursplatform Euronext. Ook gedupeerden van haperende systemen bij banken en brokers kunnen hier terecht. 

Bent u gedupeerd door storingen bij Euronext, uw bank of broker?De VEB zal met betreffende partijen in overleg treden over oorzaak en gevolg van eerdere storingen. Ook is het nodig dat partijen inzicht geven in de maatregelen die ze nemen om nieuwe onregelmatigheden te voorkomen.

Beleggers moeten weer vertrouwen krijgen dat beurs, banken en brokers te allen tijde hun handelssystemen draaiend kunnen houden.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net