VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VastNed-beleggers moeten nog wachten op ja-woord aandeelhouders NSI

De fusie tussen vastgoedfondsen Nieuwe Steen en VastNed Offices is nog steeds niet definitief. Aandeelhouders van beide partijen kwamen daags na elkaar bijeen. Het verschil in sfeer tussen beide vergaderingen spreekt boekdelen.

Voor een fusie is goedkeuring van twee partijen nodig.

Zo ook bij de voorgenomen fusie tussen kantorenfonds VastNed Offices en Nieuwe Steen.

Als die goedkeuring er komt begin oktober dan zal het verschil in enthousiasme groot zijn.

Begrafenisstemming
Aandeelhouders VastNed O/I hebben hun fiat al gegeven. Het kantorenfonds wordt weliswaar flink onder intrinsieke waarde opgeslokt, maar de geboden premie leek aandeelhouders alleszins verteerbaar, murw geslagen door jarenlange afwaarderingen en beroerde vooruitzichten.


Tijdens de beslissende vergadering wisten zij niet hoe snel ze moesten instemmen met de fusie, die ongeïnspireerd werd verdedigd door een futloos ogende Reinier van Gerrevink, scheidend topman van VastNed O/I.

Contrast
Hoe anders was de sfeer bij NSI. Zelfs bezorgde NSI aandeelhouders werden gepakt door het vlammende betoog van Buijs, die het fusiefonds gaat leiden.

Na de fusie is slechts 30 procent in plaats van de helft in winkels belegd, maar NSI zal dit in de toekomst weer in balans brengen. Eerst moet NSI de kantoren verbeteren, alvorens delen tegen een goede prijs te kunnen verkopen.

En NSI kan dit beter, veel beter, dan het voormalige management van VastNed O/I, zo liet Buijs regelmatig weten.

Hi
Goedkeuring in twee 
-De fusie tussen NSI en VastNed Offices moet goedgekeurd worden door de aandeelhouders van beide partijen.

-Aandeelhouders VastNed hebben hun goedkeuring al gegeven.

-Beleggers in NSI moeten begin oktober op reprise. Er bleken te weinig aandelen aangemeld om een geldige stemming te houden.

-Tijdens de meest recente vergadering was 64,4 procent van de aandelen vertegenwoordigd.

-Dat is net te weinig. Een zogenaamd quorum van tweederde is vereist voor het nemen van dergelijke belangrijke beslissing.
j lijkt daarmee verder te gaan dan de officiële onderbouwing van de fusie, waar wordt gerefereerd naar schaalvoordelen van minimaal 3,5 miljoen euro per jaar, hogere bezettingsgraden en betere toegang tot financieringsbronnen.

Zwitserland op de schop
Sommige beleggers rekenen erop dat de Zwitserse winkelportfolio binnenkort wordt verkocht tegen een goede prijs.
Hiermee kan de financiële weerbaarheid groter worden, wat geen kwaad kan gezien de relatief hoge schulden ten opzichte van de bezittingen van NSI.

Optimistische visie
Verdere afwaarderingen in de flink getroffen Nederlandse kantorenmarkt zijn namelijk allesbehalve ondenkbaar, hoewel Buijs eind 2011 de bodem ziet.

Beide fondsen hadden jaarlijks tientallen miljoenen euro afgewaardeerd op hun kantorenportefeuille in de afgelopen 3,5 jaar.

Verdere afwaarderingen doen extra pijn, niet alleen vanwege duurdere financiering, maar ook het belastingvrije karakter van de winst (en dus de hoogte van het dividend) kan in gevaar komen.

Beleggers hopen dat het enthousiasme van Buijs en professionaliteit van zijn team voldoende zijn om flink geld te verdienen in zeer lastige omstandigheden.

Kernvraag hierbij is of de bodem in de markt inderdaad nabij is, zodat toekomstige afwaarderingen niet veel hoger worden dan de verkregen korting op de boekwaarde van VastNed O/I.