VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het wordt erop of eronder voor de eurozone deze maand

September wordt erop of eronder voor de eurozone. Een nieuwe miljardenlening aan Griekenland moet eind september door de parlementen goedgekeurd worden. Politieke onenigheid zal voor meer onrust zorgen.

Op de financiële markt is een Griekse euro inmiddels bijna een daalder waard.

Deze week bereikte de rente op tweejarige Griekse staatslening het ongekende niveau van bijna 46 procent.

Geen duidelijker aanwijzing voor de economische problemen in Griekenland. Beleggers zien de kans op terugbetaling van een lening duister in.

Hoe kolossaal dat rentepercentage ook is, Griekenland zal er voorlopig geen last van hebben.

Als alles loopt zoals gedacht dan zal het land de komende tientallen jaren geen extra geld meer hoeven ophalen bij beleggers. Het ligt dan stevig aan het infuus aan het infuus van de eurolanden, het IMF, grote beleggers en banken.

In die periode moet Griekenland proberen de uitgewoonde eigen huishouding weer op orde te brengen.

Maar zo ver is het nog lang niet. September wordt een nieuwe lakmoesproef voor Griekenland en daarmee voor de gehele eurozone en de beurzen.

Niet te overzien
Deze maand moeten de nationale parlementen een nieuw steunpakket van 110 miljard goedkeuren dat regeringsleiders in juli overeenkwamen. Mocht dat negatief uitpakken dan is de situatie, zonder tussentijds gepresenteerd alternatief, eigenlijk niet te overzien.

Een kleine voorbode van de dan verwachte onrust hebben beleggers al in juni ervaren. Toen was er onenigheid over een tranche leningen van 10 miljard euro aan Griekenland.

Even was er de dreiging dat Griekenland die miljarden niet zou ontvangen omdat het zich niet aan de bezuinigingsafspraken hield die waren gemaakt in ruil voor die steun. De markten raakten in onrust en die sloeg over naar Spanje en Italië.

Onenigheid
Nu is er opnieuw onenigheid over een deelbetaling van het vorige steunpakket (109 miljard euro groot). Griekenland wil de voorwaarden laten aanpassen nu het nog slechter gaat met de eigen economie dan eerder ingeschat. Steungevers aan Griekenland willen daar maar zeer mondjesmaat aan meewerken.

De onenigheid gaat een rol spelen in de goedkeuring die parlementen moeten geven aan de nieuwe steunoperatie van 110 miljard euro.

En dat zal niet de enige kwestie zijn. Het zal ook gaan over: de beruchte aparte afspraken tussen Griekenland en Finland, politieke roep van oppositiepartijen om tegen nieuwe steun aan Griekenland te stemmen en morrende belastingbetalers in zware economische tijden.

Onrust
Al deze kwesties zullen nog in september opgelost moeten worden, want eind september stemmen de parlementen over deze tweede miljardenlening. Hoe sneller hoe beter. Maar veel hoop op een erg snelle oplossing is er niet.

Dit spel van politiek op hoog niveau wordt doorgaans hard gespeeld en in tijd tot het uiterste gerekt. Voor veel rust op de beurzen zal het in ieder geval niet leiden komende tijd.