VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Acht geboden voor een goed beleggingsfonds

Het beheer van je vermogen geef je niet zomaar uit handen. De keuze van de juiste fondsen met goede fondsbeheerders is cruciaal, vooral in onzekere beurstijden.

Acht eisen waaraan een fonds moet voldoen.

1.Duidelijk mandaat
De fondsaanbieder legt uit hoe de beleggingen worden gekozen en hoe de portefeuille wordt samengesteld.

De uitleg, inclusief uitzonderingen en restricties, staat niet alleen in ondoordringbare juridische taal in het prospectus, maar ook in heldere en begrijpelijke taal in de brochure, het jaarverslag en de maandelijkse factsheet.

2.Doe wat je zegt en zeg wat je doet
Er wordt tijdig, volledig en uitvoerig over de gang van zaken binnen het fonds gecommuniceerd. Brengt de fondsbeheerder regelmatig en uitvoerig verslag uit over zijn activiteiten dan is dat een teken dat hij aan zijn klanten denkt en de tijd voor ze neemt om hen in te lichten.

3.Meesterproef
In Japan mag de leerlingkok tijdens het examen de zelf bereide kogelvis opeten. Levert hij een onvoldoende prestatie dan zal hem dat zijn leven kosten. Minder rigoureus, maar een soortgelijk fenomeen zou in de hele fondsenwereld moeten gelden.

Een fondsmanager die zelf belegt in zijn fonds straalt vertrouwen uit. Hoe meer hoe beter zouden we zeggen, want er bestaat geen grotere financiële prikkel om je best te doen dan verliezen voelen in je eigen portemonnee.

4.Oogje in het zeil houden
Als belegger sta je ver af van de gang van zaken in het fonds. Dan is het prettig als er mensen zijn die een oogje in het zeil voor je houden. Bij voorkeur is dat een Raad van Commissarissen op fondsniveau.

 

Zij bekijken of de beleggingen binnen het beleid blijven, de fondsbeheerder niet te veel risico neemt en überhaupt wel goed presteert en idealiter bewegen ze de beheerder bijvoorbeeld om ook de kosten zo laag mogelijk te houden.

5.Geen eenmanszaak
Het beheer van een fonds kan geen werk van een enkel persoon zijn. Daarom is het van belang dat het beheer van het fonds wordt uitgevoerd door een team bestaande uit bij voorkeur diverse portfoliomanagers en analisten.

6.Visie
Een goede fondsbeheerder kan niet zonder de volgende twee eigenschappen: visie en de durf om die visie toe te passen in de portefeuille. Want presteren kan uiteindelijk alleen door af te wijken. Maar er komt meer bij kijken. De beheerder moet niet al zijn geld zetten op een paar keuzes. Een goed gespreide portefeuille met daarin meerdere afwijkende keuzes geniet de voorkeur.

7.Gelijke belangen
De hoogte en de structuur van de kosten in een fonds zeggen veel over de intentie van de fondsaanbieders. Liggen de kosten vast en zijn deze hoog, dan heeft hij waarschijnlijk vooral zijn eigen winstgevendheid in het achterhoofd.